Zveřejnění příloh v registru smluv

Lucie

6. 8. 2019 | Počet zhlédnutí: 313 | Počet komentářů: 1

Budeme uzavírat Smlouvu o dílo jejiž součásti je příloha č.1 Rozpočet. Ve smlouvě není uvedeno, že by se jednalo o OT. Mohu tuto přílohu zvežejnit?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

6. 8. 2019

Jakákoliv příloha smlouvy je považována za smlouvu, resp. její část. Zákon ukládá jako podmínku zveřejnění zveřejnit textový obsah neboli veškeré části smlouvy. Přílohy je tedy nutno zveřejňovat, jinak nedojde k platnému zveřejnění smlouvy, nenabyde účinnosti a po 3 měsících pozbyde platnosti.

Aby tzv. „příloha“ smlouvy nemusela být zveřejněna, muselo by ve smlouvě být ujednáno, že určitá příloha není součástí smlouvy, jinými slovy, že její obsah není pro strany přímo závazný.

V popsaném případě je tedy nutno přílohu zveřejnit. Pokud druhá strana smlouvy, jíž by nejspíše svědčilo obchodní tajemství, nevyvinula úsilí k jeho ochraně obsahu přílohy (nepožádala o anonymizaci, nevyznačila v textu apod.), nelze již její obsah považovat za obchodního tajemství, neboť není splněnou podmínka jeho existence podle § 504 občanského zákoníku („vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení“).

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy