Zveřejnění informací poskytnutých na žádost dle 106/1999 Sb.

Marcela

3. 8. 2018 | Počet zhlédnutí: 1244 | Počet komentářů: 1

Prosím o informaci, jak je to s vyřízením žádosti o inf. dle 106/1999 Sb. Na stránkách Měú jsou zveřejňovány odpovědi na žádosti např. touto formou:

Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený

město....... obdrželo dne 16.07.2018 Vaši žádost dle jednotlivých ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím (dále též „InfZ“):

1) dokument jmenování komise, která provedla konečný výběr dodavatele ve výběrovém řízení na dodavatele stavby KD

2) zápis z komise viz výše včetně dopisu zaslaného firmě, která sice byla nejlevnější, ale některé

položky v podrobném položkovém rozpočtu byly podezřele levné

3) soupis položek viz výše

K uvedenému Vám zasílám v příloze:

rozhodnutí o jmenování hodnotící komise pro Vámi uváděnou veřejnou zakázku

zápisy (I, II a III) z jednání hodnotící komise, přičemž zápis č. I jako přílohu obsahuje dopis, kterým byl

dodavatel PKS stavby vyzván k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny. Tento dopis zároveň obsahuje

přesný seznam položek, jejichž zdůvodnění bylo po dodavateli požadováno , a zdůvodnění jednotlivých

požadavků.......

Nic jiného se občan nedozví, protože přílohy byly odeslány pouze žadateli o informace, jinak zvěřejněny nebyly. Myslím si, že tento postup není správný, ale můžu se mýlit. Poradíte, prosím?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

7. 8. 2018

Povinné subjekty mají povinnost zveřejnit ty informace, které poskytly. Není možné tuto povinnost nahradit pouhým oznámením, že informace byla poskytnuta.

Zákon však v § 5 odst. 3 připouští odchylky:

  1. při poskytnutí informace listinně (ne elektronicky),
  2. při poskytnutí mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích.

Samotné zveřejnění informace lze v těchto případech nahradit pouhým zveřejněním doprovodných informací. Pokud tedy šlo o žádost, na kterou povinný subjekt oprávněně reagoval listinným (papírovým) poskytnutím informací (nejspíše listinnými kopiemi požadovaných dokladů), pak je tento rozsah zveřejnění v pořádku. Jde tedy o to, jak byla formulována žádost. 

Pokud chce někdo dosáhnout toho, aby jemu poskytnuté informace byly v plném rozsahu zveřejněné na webu, musí požádat , aby mu byly poskytnuty v elektronické formě. Tou může být jak původní elektronický formát požadovaného dokumentu, tak také například sken listinného dokumentu. Pokud by byly informace žadateli poskytnuty touto elektronickou formou, pak by povinný subjekt musel je ve stejném rozsahu zveřejnit ve stejné elektronické podobě.

Na základě výkladu vztahu InfZ k ochraně osobních údajů se též uznává možnost anonymizovat (začernit) údaje o výši platu a odměn u konkrétních osob, kdy se údaje poskytnou žadateli, ale nezveřejní se na webu.

Náprava chyby při nezveřejnění informací je popsaná v této dřívější odpovědi na dotaz.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy