Neposkytnutí informací od porodnice

Petra Langová

2. 3. 2017 | Počet zhlédnutí: 1549 | Počet komentářů: 2

Co požaduji: Jako budoucí trojnásobná matka a jednatelka zapsaného spolku zabývající se porodnictvím požaduji informace na běžný chod porodnic. Tyto informace nejsou nikde zveřejněny, ale pro mne i drtivou většinu klientek jsou velice podstatné. Problémem ústního sdělení informací při návštěvě porodnice je, že personál často manipuluje, přislíbí něco a pak to nesplní a tyto dezinformace, manipulace a falešné přísliby se nedají postihnout. Proto žádám o informace k běžnému chodu porodnice formou písemnou. Samozřejmě to je pro porodnice ohrožující a snaží se odpovědi vyhnout s tím, že je to moc velký rozsah, nebo odmítají úplně.

Ano, otázek je to více, nicméně mám právo na informace, aniž bych si platila předporodní kurzy, nebo osobně objížděla všechny poronice v ČR , abych si mohla adekvátně vybrat poskytovatele služeb, na což mám právo. Bohužel ale se ke mě nedostanou informace, o které žádám. Jak si tedy pak mohu (před)vybrat porodnici?

Otázka zní: Otázek mám 140, chci znát odpovědi- na jaký rozsah otázek mám právo zdarma? (některé porodnice požadují zpoplatnění)

Musí opravdu odpovědět nemocnice, které jsou státní? Jak je to se soukromými nemocnicemi, nebo s těmi, které jsou placené z veřejného zdroje jen částečně. Vztahuje se na ně 106?

 

Martin Madej

2. 3. 2017

Omezený přístup k informacím patří k základním důvodům kritiky českého zdravotnického systému (ze strany expertů na právo na informace viz např. komentář Petr Kolmana na epravo.cz). Není proto překvapivé, snažíte-li se k těmto informacím dostat, naopak je nám velmi sympatická Vaše snaha v rámci činnosti spolku naslouchat a pomáhat ostatním matkám, které na tento systémový nedostatek doplácejí.

Musíme Vás ovšem bohužel upozornit, že si zákon o svobodném přístupu k informacím vykládáte nesprávně, míníte-li, že jeho účelem je vytvořit právní rámec pro zodpovídání všelijakých dotazů veřejnosti. Stanoví-li § 2 odst. 1 zákona, že povinné subjekty poskytují informace týkající se jejich působnosti, znamená to ve světle širokého výkladu Ústavního soudu veškeré informace týkající se činnosti povinného subjektu (jeho hospodaření, výsledků apod.). Nespadá sem ovšem vše to, o co žádáte a co označujete jako informace o běžném chodu nemocnice. Zákonným důvodem je především to, že podle § 3 odst. 3 se informacemi pro účely zákona rozumí nějaký obsah zaznamenaný na nějakém nosiči. Většina z Vašich 140 dotazů se však takovýchto informací netýká. Naopak zeptáte-li se, jaká rizika nese aplikace určitého léku, půjde o dotaz na názor podle § 2 odst. 4 zákona, ne o žádost o informace. Informace tohoto typu veřejné instituce poskytují v rámci jejich běžné činnosti (přijdete na úřad a zeptáte se, kam si dojít pro řidičský průkaz) a nedostatky v jejich poskytování bohužel nelze řešit skrze zákon o svobodném přístupu k informacím, nýbrž spíše politickou, resp. legislativní cestou (např. apelovat na politiky, aby vytvořili komplexní systém poskytování těchto informací pacientům, viz začátek naší odpovědi).

Dále uvádíme, že značný rozsah Vaší žádosti není důvodem pro odmítnutí poskytnutí, dokonce se domníváme, že není důvodem ani pro úhradu mimořádně rozsáhlého vyhledání informací. Ovšem to ve Vašem případě není důležité právě proto, že o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím vůbec nejde. Odmítnutí žádosti budou po právu.

Pokud jde o určení povinných subjektů, většina nemocnic jsou krajskými příspěvkovými organizacemi a my jsme toho názoru, že tyto subjekty informace o své činnosti coby veřejné instituce poskytovat musí.

Petra Langová

  • 21. 4. 2017
  • Ústí nad Labem

K mému dotazu ze dne 2.3. Samozřejmě jsem kontaktovala Krajské úřady. Veskrze všechny mi potvrdili právo na tyto informace dle 106. Obeslala jsem tedy porodnice znovu s tím, že KÚ sděluje, že mám na informace právo. Sice nemocnice to vždy uznala, ale naúčtovali mi od 10.000 Kč až po 84.000 Kč- různé porodnice za stejný obsah. Otázkou je, nakolik je taková částka adekvátní a nakolik schválně tak přemrštěná, že naprosto znemožňuje běžnému člověku se k takovýmto informacím dostat. Obeslala jsem také Ministerstvo, tak uvidíme, co oni odpoví. P.L.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy