Obchodní sdělení s odkazem na InfZ

Aleš Pospíchal

5. 3. 2012 | Počet zhlédnutí: 1294 | Počet komentářů: 1

Pravidelně nám chodí od společnosti Business Media žádost o informaci odvolávající se na zákon č. 106/1999. Jde o obchodní sdělení, ve kterém nás žádají o sepsání investičních plánu obce na rok 2012. Celá žádost je k dispozici ke stažení: www.pcpos.cz/bm2012.pdf 

Nevím, zdali tento druh informace skutečně spadá mezi druh informací, odvolávajících se na zákon č. 106/1999. Samozřejmě všechny informace tohoto charakteru zveřejňujeme na úřední desce. 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

24. 4. 2012

Tato informace ("Investiční plány města") nepochybně spadá mezi okruh informací, poskytovaných na základě zákona č. 106/99 Sb. (InfZ). Prakticky všechny obce dostávají od této společnosti obdobný dotaz jednou ročně. 

Princip přístupu k informacím naopak požaduje vycházet vstříc zájmu podnikatelského sektoru o informace, které mohou napomáhat rozvoji ekonomiky. 

InfZ však umožňuje některé postupy ke zjednodušení odpovědi. Lze například navrhnout: 

a) požadované informace v návaznosti na schválení rozpočtu, zpravidla tedy na konci roku či na začátku nového roku, aktivně uvést na webu, např. v rubrice "Investiční plány města". Informace se může rok po roce jen přidávat, tj. lze ponechávat staré informace z předchozích let. Na došlou žádost pak lze ve smyslu § 6 odst. 1 InfZ pouze zaslat elektronickou zprávu s uvedením odkazu na tuto informaci na webu. Zprávu je třeba zaslat do SEDMI dnů od doručení informace. Zatím ještě platí možnost žadatele následně vyžádat dle § 6 odst. 2 tzv. přímé poskytnutí, ale i to pak znamená jen okopírovat příslušnou část webové stránky do elektronické zprávy a poslat. Uvažuje se však o zrušení této možnosti při příští novelizaci InfZ. 

b) Byť je to na hraně výkladu, myslím, že by bylo možné se zprávou zároveň sdělit, že obec bude tento typ informací uveřejňovat na stejné adrese vždy pro další rok stejným způsobem. Další žádost téhož žadatele o tuto informace proto bude odmítnuta s tím, že požadovaná informace již byla poskytnuta. Zde je samozřejmě k uvážení, že vyhotovit a doručit Rozhodnutí o odmítnutí s uvedeným důvodem je vlastně složitější, než odeslání prosté elektronické zprávy s odkazem na zveřejněnou informaci. Také je otázka, zda tento žadatel neposílá žádost natolik automatizovaně na základě nějakého seznamu adres obcí, že žádost Vaší obce z něj prostě nevyřadí a příští rok zašle stejně, i přes toto upozornění. Možná však takové sdělení povede k tomu, že příští rok již žádost nepřijde. 

c) Lze postupovat také tak, že do systematiky zpracování rozpočtu pro příští roky se zařadí právě takto formulovaný výstup, jako například zvláštní list v sestavě souboru excel s názvem "Investiční plány města". Pak postačí žadatele odkazovat pouze na tento rozpočet na webu (v odpovědi podle bodu a) uvést odkaz na rozpočet obce na webu). Ve smyslu § 4 odst. 4 není povinný subjekt povinen vyjímat z širší informace (zde celý rozpočet) podrobnější informace, pokud jde o nepřiměřenou zátěž, ale může poskytnout celou takovou informaci. V případě sporu o to, zda jde o nepřiměřenou zátěž, pak lze argumentovat, že právě pravidelným zasíláním dotazu na informaci, kterou si žadatel může snadno vyhledat sám, vzniká ona nepřiměřenost zátěže.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy