Podpis ověřovatelů

Kněžínek Josef

15. 1. 2009 | Počet zhlédnutí: 1997 | Počet komentářů: 1

Usnesení zastupitelstva, které je umístěno na internetu, je podepsáno panem starostou a místostarostou. I když jsou v usnesení uvedeny kolonky pro podpisy ověřovatelů, jejich podpisy tam chybí.
Je uvedené usnesení zastupitelstva v souladu se zákonem? 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

25. 2. 2009

Neexistuje povinnost, aby na webu byl zveřejněn zápis zastupitelstva. Pokud jej obec zveřejňuje, jde o dobrovolné zveřejnění, takže je možné zveřejnit i prostou kopii bez podpisů.

Jiná otázka je, zda na obci existuje zápis (originál) totožný s tím, co je vystaveno na webu, který je opatřen podpisy ověřovatelů. Pokud ano, není zde problém. 

Pravděpodobně tedy na webu není vystaven platný zápis jednání zastupitelstva. Zákon o obcích u něj podpisy ověřovatelů vyžaduje jednoznačně: 

§ 95 
(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 

(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.


Pokud ani na obci neexistuje takto správně vyhotovený zápis, je třeba ve smyslu uvedeného druhého odstavce podat na příštím jednání námitku, případně podat podnět k dozoru Ministerstva vnitra.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy