Smlouva s teplárnou uzavřená adhezním způsobem

Vladimír Kostka

12. 2. 2018 | Počet zhlédnutí: 758 | Počet komentářů: 1

Teplárna dodává páru škole na základě smlouvy, ve které se každoročně stanovuje dvoustraně množství odebíraného tepla a jednostranně Teplárna stanovuje cenu za jednotku. Smlouvu Teplárna nechce zveřejnit v registr smluv s odvoláním na § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb. - smlouva uzavřená adhezním způsobem.

Je pravdou, že nemám jinou možnost, než smlouvu s tímto dodavatalem tepla uzavřít.

Nemusí být tedy tato smlouva uveřejněna v registru smluv, pokud bude zároveň text s odvoláním na výše uvedený paragraf uveden přímo ve smlouvě?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

18. 2. 2018

Předpokládám, že původní smlouva nebyla uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách, jinak by se výjimka pro „adhezní“ smlouvy neuplatnila.

Každoroční změna (dodatek) smlouvy je pravděpodobně smlouvou s hodnotou předmětu vyšší než 50 tisíc Kč, z tohoto hlediska by tedy tyto dodatky podléhaly zveřejnění.

Nyní jde o to, zda tato změna (dodatek) smlouvy sám o sobě je uzavírán adhezním způsobem.

Bohužel teprve prozkoumáním konkrétního smluvního vztahu, možná i ve srovnání s jinými podobnými smlouvami uvedené teplárny, by bylo možné s jistotou říci, zda jde o adhezní smlouvu a tedy zda její platnost a účinnost nastává i bez uveřejnění v registru smluv na základě uvedené výjimky podle § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Pokud dvoustrannému jednání podléhá jen množství odebraného tepla, ale nikoli cena a další okolnosti odběru, pak se mi jeví jako pravděpodobně možné smlouvu považovat za uzavíranou adhezním způsobem, neboť „základní podmínky“ smlouvy stanovila jedna strana. Tato jistota by se zásadně zvýšila, pokud by smlouva měla formulářovou podobu (viz § 1798 odst. 2 Občanského zákoníku), a podléhala by tak vyvratitelné právní domněnce, že jest adhezní, to znamená, že dokud jedna strana smlouvy tento fakt nezpochybní, považuje se za adhezně přijatou.

Samotné označení smlouvy v textu za „adhezní“ nemá vliv na její skutečnou povahu. Proto pokud smlouva není formulářová, nutno pro zvýšení jistoty doporučit, aby příslušné ustanovení, označující formu smlouvy jako přijatou adhezním způsobem, obsahovalo také závazek teplárny, že v případě škody z neplatnosti smlouvy kvůli nezveřejnění v registru smluv nese náklady nápravy.

Pokud by pochybnost o tom, že smlouva je uzavírána adhezním způsobem, byla silná, bylo by možné smlouvu v registru smluv jednostranně zveřejnit, pravděpodobně bez cenových údajů, které by teplárna mohla považovat za obchodní tajemství. Pokud by následně teplárna proti tomu protestovala, pravděpodobně by s ochranou obchodního tajemství neuspěla, mimo jiné proto, že pokud budete jako povinný subjekt o tuto smlouvu požádání na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, budete ji muset poskytnout včetně uvedení cenového ujednání.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy