Smlouva o centralizovaném zadávání

Jitka

15. 7. 2019 | Počet zhlédnutí: 706 | Počet komentářů: 1

Prosím o radu jak zveřejnit smlouvu, která neobsahuje hodnotu.

Jedná se o SMLOUVU  O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVANÍ , kde „centrálním zadavatelem“ je Městská část Praha a  smluvní stranou je Základní škola Praha - „pověřující zadavatel“. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ust. § 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb.,obč. zákoník.

Centrální zadavatel hodlá ve smyslu ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona pro sebe a pro všechny své příspěvkové organizace zřízené centrálním zadavatelem provádět centralizovaná zadávací řízení  za účelem zadání veřejných zakázek na dodávky elektrické energie. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a pověřujícího zadavatele ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejných zakázek na dodávky el. energie.

Pokud to takto nestačí, nohu zaslat celou smlouvu.

V Registru smluv jsem se nahlížela, jakým způsobem jiná městská část zveřejnila takovou smlouvu a hodnota smlouvy nebyla uvedena.

Ráda bych věděla, zda je to takto správně.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

23. 7. 2019

Z kontextu jistě víte, jaký zhruba bude odhadovaný objem energie, kterou tímto postupem budete od dodavatele odebírat za dobu smlouvy (v případě doby neurčité za 5 let). Tato hodnota předmětu smlouvy nejspíše přesahuje (odhadovaně) 50 000 Kč, jinak byste ji nemuseli zveřejnit v registru smluv. (To nebrání ji zveřejnit i v případě, že limit nepřesahuje, ale jde pak o dobrovolné zveřejnění.) Okolnost, že hodnota smlouvy může být vyplacena nikoli mezi stranami smlouvy, ale mezi zadavatelem a dodavatelem (který není stranou této smlouvy), nic nemění na tom, že jde o hodnotu předmětu této smlouvy.

Tato odhadovaná suma zároveň představuje cenu, vkládanou jako metadatum dle § 5/5/c zákonu o registru smluv (ZRS). Jelikož ZRS neupravuje možnosti odhadování (kvalifikovaného odhadu) ceny, lze takovou situaci považovat zároveň za případ, kdy cenu nelze určit (viz § 5/5/c ZRS „lze-li ji určit“).

Možné a z právního hlediska správné jsou tedy obě varianty:

Jako metadatum cena uvést

  1. kvalifikovaný odhad hodnoty smlouvy za dobu jejího trvaní, v případě doby neurčité za 5 let (zejména na základě dosavadní zkušenosti s objemem odebírané energie), nebo
  2. neuvést nic.

V obou případech je smlouva z tohoto hlediska řádně zveřejněna. Z hlediska účelu zákona, tedy transparence nakládání s veřejnými prostředky, lze doporučit první variantu (uvést odhad), což je lepší i z hlediska reputačních rizik (uvádění smluv bez ceny přivolává pozornost a dotazy). Přitom uvedení odhadu v registru smluv nepředstavuje žádný závazek vůči dodavateli ani centrálnímu zadavateli.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy