Výzva k upřesnění žádosti a k úhradě nákladů

Pavel Doubek

23. 11. 2019 | Počet zhlédnutí: 103 | Počet komentářů: 1

Podal jsem žádost na obecní úřad ve Struhařově ohledně žádosti o poskytnutí informací dle ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pomocí Datové schránky. Starosta obce mi odepsal, že se jedná nejenom o obsáhlé informce, ale že se jedná z mé strany o šikanózní postup, dále že jde o můj vlastní prospěch na úkor ostatních občanů. Následně v závěru dopisu mne vyzývá, abych zaplatil DLUŽNOU ČÁSTKU ve výši 10.500,- Kč. Tu částku si vypočítal dle hodinové sazby, nicméně v půlce dopisu se sám "odkopal" a v podstatě prozradil, že na úřadu vůbec nemají přehled o nákladech na Kompostárnu, na kterou celý dopis směřoval...

Dle podkladů, které jsem u vás na stránkách nastudoval se domnívám, že starosta obce v dopise si "upravil zákon po svém" dle ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb. a tímto dopisem se u mne snaží vyvolat pocit dlužníka :-/

Prosím měli by jste chvilku se na to v rychlosti podívat a říci mi váš odborný názor?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

16. 12. 2019

Potvrzuji, že to, jak se ve sdělení starosty popisuje požadavek na úhradu nákladů, je chybný výklad Infozákona. Z vyřízení žádosti je především patrný rozpor v tom, že k některým částem žádosti je v části II. výzvou požadováno zároveň upřesnění rozsahu či obsahu žádosti, a zároveň pak v části IV. ke stejným částem žádosti již požadována úhrada nákladů. Tyto dvě možnosti se navzájem vylučují, nelze požadovat úhradu za to, co na základě výzvy zatím nebylo upřesněno.

Doporučuji nejprve vyhovět výzvám k upřesnění, které jsou uvedeny v části II.

Zároveň je vhodné podat stížnost proti výši úhrady, a to z toho důvodu, že se požaduje k částem žádosti, ke kterým jsou zároveň předloženy výzvy k upřesnění.

Zároveň doporučuji uvést, že v pasážích, ke kterým není požadována úhrada, je třeba je vyřídit v řádné lhůtě od doručení vašeho upřesnění.

Zároveň ty části žádosti, ke kterým není ani výzva k upřesnění, ani k úhradě, mají být poskytnuty v řádné lhůtě od podání prvotní žádosti. Z dotazu není jasné, zda se tak stalo.

Je na vás posoudit, zda výzvy k upřesnění, kde se nejčastěji uvádí „Tato věta rovněž nedává žádný rozumný smysl.“, jsou oprávněné, tedy zda s ohledem na podobu dokumentu a informací, kterých se dožadujete, postačují takovéto formulace k určení, co vlastně žádáte. Pokud jste schopen doložit jejich neoprávněnost, lze se proti takovému postupu (neoprávněná výzvy k upřesnění žádosti) bránit stížností proti nečinnosti poté, kdy žádost nebyla vyřízena (neboť povinný subjekt má za to, že má být doručeno upřesnění žádosti). Nicméně doporučuji jako snadnější a i lidsky rozumnější postup výzvám vyhovět a do maxima se pokusit části žádosti upřesnit. Doporučuji v upřesnění výrazně omezit rozsah žádosti tak, aby vám požadované informace ještě umožnily zjistit, co reálně, vážně a opravdu potřebujete pro účel, který sledujete (nesmí jím být pouhá snaha zatížit či jinak „potrestat“ úřad). Mělo by to také významně snížit rozsah požadované úhrady.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy