Informace o odměně manažerky - podmínky platového nálezu

Jan Nádvorník

4. 5. 2020 | Počet zhlédnutí: 132 | Počet komentářů: 1

Již několik měsíců bojuji s Městským úřadem v Hostomicích o podání informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. Dnes mne byla doručena výzva k upřesnění žádosti a tady již nejsem bez právního vzdělání schopen  formulovat  odpovědi na čtyři body tzv. platového nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn . IV . ÚS 1378/ 16. V příloze Vám zasílám dokument, v kterém mě vyzývají k doložení těchto čtyř bodů. Prosím o informaci jak toto doložit , abych na tuto informaci dostal odpověď . Prosím o doručení v termínu do jednoho týdne, abych mohl toto zaslat na úřad ve stanoveném termínu .

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

10. 5. 2020

V úvodu naší Poradny žádáme klienty, aby vždy prozkoumali, zda jejich dotaz již není v Poradně zodpovězen.

1) Váš dotaz již byl poměrně podrobně popsán jak v naší prvotní analýze po vydání platového nálezu Ústavního soudu ZDE.

Pro praktické využití jsme v něm připravili hlavně poslední pasáž „Shrnutí – univerzální slohové cvičení“.

2) Otázka byla také podrobněji popsána v podobném případě ZDE.

3) Na váš e-mail zasílám také rozsáhlou argumentaci pro podání žaloby, kterou jsme připravili klientovi v této kauze.

Je tedy na vás, abyste si z dodaných podkladů připravil doplnění žádosti podle zaslané výzvy. Připravené doplnění žádosti můžete zaslat zpět na můj e-mail ke kontrole.

K zaslané výzvě města Hostomice lze ještě v rámci doplnění žádosti uvést toto:

Výzvu žadateli povinný subjekt chybně interpretuje jako něco, co je žadatel POVINEN splnit. Ve skutečnosti Platový nález ÚS a rozhodnutí nadřízeného orgánu shodně takovou výzvu pojímají naopak jako procesní POVINNOST POVINNÉHO SUBJEKTU dát žadateli MOŽNOST se k těmto otázkám vyjádřit. Ovšem i tehdy, pokud by se žadatel nevyjádřil, je POVINNOSTÍ povinného subjektu tyto otázky sám dostatečně na základě jemu známých okolností přezkoumat a posoudit ve smyslu judikatury jak Nejvyššího správního soudu (zejména platový rozsudek NSS 8 As 55/2012-62), tak platového nálezu ÚS, který doplnil uváděné čtyři podmínky a vyžádal provádět test proporcionality.

Povinný subjekt dále zcela chybně interpretuje čtvrtou podmínku platového nálezu ÚS tak, jakoby se žadatel měl vyjádřit k tomu, z čeho usuzuje, že jím požadovaná informace existuje a je dostupná. Naopak, tuto skutečnost je POVINEN konstatovat povinný subjekt. Pokud existuje nějaká finanční odměna (mzda) za období kalendářního roku 2019 (to znamená 1.1.2019 - 31.12.2019) včetně odměn a pracovní náplně (pracovní smlouva) paní Jany Moravcové, projektové manažerky Města Hostomice, pak je povinný subjekt povinen sám konstatovat splnění této podmínky. V opačném případě by musel aktivně prokázat, že taková informace neexistuje, a řešit žádost na základě § 2 odst. 4 InfZ. Jelikož tak ale nepostupoval při prvním vyřízení žádosti, je zjevné, že o neexistující informaci nejde. Není povinností žadatelů jakkoliv prokazovat existenci jimi požadovaných informací.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy