Podléhají informace o názvu OSVČ anonymizaci?

Zborník

10. 6. 2019 | Počet zhlédnutí: 348 | Počet komentářů: 2

Zažádali jsme jako spolek o informaci týkající se plateb faktur za rok 2018 ze strany města Písek.

Činíme tak již po několikáté (máme data do roku 2017). Nově nám ale letos přišly data tzv. anonymizovaná. Spočívá to v tom, že veškerá OSVČ, které pro město dodaly nějakou službu, jsou pro nás nečitelné.

Náš dotaz tedy zní - Podléhají informace o OSVČ nutné anonymizaci dat, když je to nejnižší právní forma podnikání v ČR? Zde se přeci nejedná o fyzickou osobu - např. ve smyslu mzdových výdajů. V zájmu svobodného přístupu k informacím přeci má občan či NNO právo zjistit na co a komu jsou vynakládány veřejné prostředky.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

10. 6. 2019

OSVČ představují fyzické osoby podnikající. Je zřejmé, že prakticky vždy jsou tyto osoby „příjemci veřejných prostředků“. Podle § 8b Infozákona se u těchto příjemců veřejných prostředků poskytují „základní osobní údaje“, jejichž rozsah stanoví odst. 3 uvedeného ustanovení. U příjemců veřejných prostředků, pokud jde o jejich podnikání, tedy povinný subjekt vždy poskytne jméno, příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu. Pouze pokud by šlo o zásah do jejich soukromí, tedy zejména by šlo o informaci, vyjadřující jejich celkové majetkové poměry, mohla by do popředí vystoupit otázka proporcionality takového zásahu a šlo by o otázku podobnou, jako u požadavků na informace o platech zaměstnanců. Pokud však jde například o jednotlivou zakázku, kdy je jasné, že daná OSVČ má množství takových jiných zakázek u řady jiných subjektů (a často nikoli povinných, ale soukromých), pak nejde o zásah do soukromí.

Pokud tedy nějaký povinný subjekt k žádosti dle Infozákona odmítne sdělit u takovýchto příjemců veřejných prostředků jejich základní osobní údaje, porušuje zákon. Je třeba proti takovému rozhodnutí podat odvolání, a pokud šlo o nevýslovné odepření informace (poskytnutí jen části požadované informace), podat stížnost podle § 16a odst. 1 pím. c) Infozákona. 

Zborník

  • 11. 6. 2019
  • Písek

Děkuji za vaší odpověď.

V odůvodnění rozhodnutí vydaného podle § 8a (nikoli § 8b) a § 15 odst. 1 Infozákona se jako důvod částečného odmítnutí informací uvádí pouze následující obecné vyjádření:

"Požadované informace nemohou být žadateli předány v plném znění. Anonymizace požadovaných informací proběhla v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souladu se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů."

Jak je § 8b Infozákona ve vztahu k těmto citovaným nařízením?

Děkuji Zborník

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy