Plat pracovníka obce - test proporcionality - platový nález Ústavního soudu

Petr Horák

17. 6. 2018 | Počet zhlédnutí: 677 | Počet komentářů: 1

Dne 14. 6. jsem Vám adresoval dotaz s názvem "Lze odvrátit rozhodnutí odvolacího orgánu - platy úředníků", v odpovědi jste mi sdělili, že dalším krokem k nápravě chybného rozhodnutí je podání procesní žaloby. Pro posouzení oprávněnosti podání žaloby je však nutné znát argumenty žadatele o informace, povinného subjektu a odvolacího orgánu, které jsou obsaženy v odvoláních a rozkladech. 

V chronologickém pořadí (jak jsem uvedl, žádost jsem podal 7. 7. 2017 a její vyřízení se táhlo až do 11. 6. 2018, kdy jsem obdržel písemné vyhotovení rozhodnutí odvolacího orgánu) Vám tedy dokumenty zasílám v příloze. 

Má odvolání obsahují vždy kompletní citaci zdůvodnění rozhodnutí povinného subjektu (Obecního úřadu v Libhošti), vývoj procesu pak vždy shrnují rozklady odvolacího orgánu. 

Děkuji Vám mnohokrát za posouzení celé záležitosti a doporučení, zda by bylo ne/vhodné správní žalobu podat. 

V případě, že dospějete ke kladnému stanovisku, Vás požádám o stručné instrukce k dalšímu postupu.

Oldřich Kužílek

  • 11. 7. 2018

Po posouzení dospíváme k názoru, že je možné podat žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu.

Žaloba by byla velmi přínosná, protože by mohla vyjasňovat zcela nejasné otázky, které kladete již v prvním dotazu, tedy jak hodnotit velmi „gumové“ pojmy, jako je „týkající se veřejného zájmu“, a „účelem je přispět k veřejné diskusi“.

Pro ten účel jsme vám připravili rozsáhlou argumentaci, která vyvrací odůvodnění Krajského úřadu, s nímž odmítl vaše odvolání.

Ovšem musíme uvést, že pravděpodobnost úspěchu takové žaloby těžko odhadnout, předběžný odhad je půl na půl. Některé prvky argumentace, kterou vám nabízíme, se zdají být dost silné, na druhou stranu vůbec není jasné, jak se soud pod vlivem platového nálezu Ústavního soudu bude chovat. Též může dost záležet na jednotlivém soudci, resp. na jeho generálním názoru na transparenci a na fenomén informací o platech ve veřejné sféře. Ostravský krajský soud je známý některými velmi dobrými rozsudky v oblasti práva na informace.

Znamená to tedy, že byste musel pro tuto věc riskovat soudní poplatek ve výši 3 000 Kč.

V argumentaci uvádíme především, že si odvolací orgán (Krajský úřad) nesprávně vykládá platový nález Ústavního soudu, když věc posuzuje jinak, než ji – vyjma otázky nutnosti testu proporcionality – posoudil platový rozsudek Nejvyššího správního soudu. Ten totiž mimo otázku testu proporcionality zůstal zcela nedotčený. Dále dovozujeme, že již souběh faktu členství v zastupitelstvu s jakýmkoliv příjmem od obce, byť na pozici pomocné nebo servisní povahy, zakládá dostatečný důvod pro převahu veřejného zájmu na poskytnutí informace. Dále vyvracíme některé – podle nás – chybné interpretace Krajského úřadu.

Text argumentace je však tak dlouhý, že není vhodný pro publikaci zde v poradně, posíláme vám ho tedy e-mailem. Vychází ovšem ze 2 publikovaných textů na našich stránkách - Informace o platech a nález ÚSOtevřenost a GDPR

Pokud se rozhodnete žalobu podat, je nutné ji podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o odvolání, tedy pokud bylo doručeno 11.6.2018, nutno ji podat nejpozději 13.8.2018 (lhůta se počítá ode dne následujícího, tedy od 12.6., uplyne 12.8., což je ale neděle, takže posledním dnem lhůty je pondělí 13.8.2018).

Vzor žaloby najdete na našich stránkách na adres http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/5518-vzor-zaloby-proti-rozhodnuti

Před podáním žaloby nám pošlete její výslednou podobu ke konzultaci.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy