Co mě bude stát podání žaloby?

FAQ

1. 12. 2014 | Počet zhlédnutí: 830 | Počet komentářů: 1

Co mě bude stát podání žaloby?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

13. 2. 2015

Za podání žaloby musíte zaplatit v souladu se zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soudní poplatek ve výši 3 000 Kč. V případě, že je žaloba úspěšná, soud uloží protistraně povinnost uhradit žalobci (tedy vám) soudní poplatek.
Pokud se žadatel nechá zastoupit v řízení o žalobě advokátem a uspěje v něm, soud uloží žalovanému povinnost uhradit žalobci náhradu nákladů právního zastoupení. Někteří advokáti proto při pravděpodobnosti výhry nevyžadují svou odměnu od žalobce, ale počkají, až jim ji soud „přiklepne“ v rozsudku. Náhrada nákladů právního zastoupení se spočítá podle počtu úkonů právní služby  vykonaných advokátem a dle hotových výdajů, přičemž úkonem právní služby je například převzetí zastoupení, sepsání žaloby, sepsání vyjádření či účast u soudního jednání. Výše odměny za jeden úkon právní služby činí v případě této žaloby 3 100 Kč a 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů;  pokud je advokát plátcem daně z přidané hodnoty, též DPH z těchto částek.

V případě, že žalobce s žalobou neuspěje a žalovaný se nechal zastoupit v řízení advokátem, může soud žalobci (vám) uložit povinnost uhradit náklady právního zastoupení protistrany. V případě, že žalovaným bude orgán státní správy, lze spíše očekávat, že soud povinnost k náhradě nákladů právního zastoupení neúspěšnému žalobci neuloží. Riziko neúspěchu ve věci a případné povinnosti hradit náklady právního zastoupení žalovanému je však zapotřebí posoudit individuálně v každém konkrétním případě.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy