zápisy z kontrol

Anna Janechová

18. 7. 2019 | Počet zhlédnutí: 254 | Počet komentářů: 1

Mohu žádat po obci zápisy z kontrol na obec.úřadě /živnostensky úřad, finanční správa, SZIF/? Byla jsem starostkou nařčena na zasedání ZO, že na OÚ posílám kontroly a ty že jsou všechny v pořádku.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

24. 7. 2019

Ano, o zápisy kontrol lze žádat. Na poskytnutí informací o kontrolách se vztahuje specifické ustanovení § 11 odst. 3 InfZ:

„Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu11), podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.“

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy