RZ jako osobní údajů

Lukáš

1. 8. 2019 | Počet zhlédnutí: 235 | Počet komentářů: 1

V souvislosti se "106kovým" dotazem, který hodlám podat, by mě zajímalo, zda je kombinace RZ, času a místa pohybu vozidla osobním údajem? Předpokládám, že je, jelikož lze pomocí RZ jednoznačně zjistit majitele/provozovatele vozidla. Jak je to však u RZ, kdy je majitelem/provozovatelem PO? Jedná se stále o OÚ? Narážím na firemní povinnost vedení knihy jízd, ze které lze jednoznačně určit řidiče vozidla.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

6. 8. 2019

První rovina je, zda je RZ přímo ztotožnitelná s fyzickou osobou (FO). To zpravidla platí jen u vozidel, vlastněných FO. U vozidel, vlastněných právnickou osobou, je otázka, zda existuje možnost nepřímého identifikování. Klíčové je to poslední, co uvádíte – existuje evidence knihy jízd, ze které lze jednoznačně určit aktuálního řidiče vozidla. Stejně tak v případě přidělení vozidla výhradně (téměř výhradně) konkrétnímu řidiči. FO tedy lze identifikovat a to pomocí údajů, které jsou relativně snadno dostupné (byť ne veřejně). Tudíž údaje kombinace RZ, času a místa pohybu vozidla jsou osobním údajem řidiče jako FO, a to bez ohledu na to, zda jejich příjemce aktuálně disponuje možností tyto údaje k sobě přiřadit. Za osobní údaj se považuje například IP adresa, aniž by běžný uživatel internetu byl schopen identifikovat jejího vlastníka – FO.

K tématu se však zřetelně váže jiná – opačná otázka: zda konkrétní řidič nespadá pod § 8a odst. 2 Infozákona (po aktuální novelizaci), tedy zda jde o „osobní údaje o … funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti ...“. V takovém případě by totiž nešlo o chráněné osobní údaje a bylo by nutno je na žádost dle InfZ poskytnout.

Věc však má ještě další rovinu v tom, že povinností správce osobních údajů (když nasadil sběr údajů o poloze vozidla) bylo správně nastavit sběr těchto údajů (pravděpodobně z GPS modulu) tak, aby nezachycovaly ty pasáže použití vozidla, kdy má řidič právo na soukromí. Závisí to také na formulaci smlouvy / dohody / pokynů o používání vozidla, zda je povoleno používat jej i k soukromým účelům. Týká se však také přestávek v práci, případně nepochybně přípustných „odskočení“ si, tak jako na pracovišti si zaměstnanec jistě může odskočit, zajít na vrátnici převzít něco od příbuzného apod.

Pokud vám jde o otázku veřejné kontroly nakládání s veřejnými prostředky, například využívání vozidla, a existuje podezření, že se významně zneužívá k soukromým účelům, a jde o FO, která je v postavení funkcionáře nebo zaměstnance veřejné správy (dle mého výkladu lze toto zařazení extendovat i např. na zaměstnance obcí vlastněné firmy, příspěvkovky apod.), pak by žádost podle InfZ měla být kladně vyřízena a údaje o pohybu vozidla (ve výše uvedeném tvaru) poskytovány, případně s nějakou anonymizovanou částí, odpovídající oprávněné ochraně soukromí.

Zároveň je zde otázka, zda takové údaje vůbec byly shromážděny oprávněně z hlediska ochrany soukromí (v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů). Pokud byly shromážděny neoprávněně, obávám se, že pak má přednost povinnost správce takové údaje likvidovat před právem veřejnosti na přístup k takovým informacím. To se však může týkat právě jen těch částí údajů, týkajících se oprávněně chráněného soukromí řidiče. 

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy