Zápis z konkursního řízení na ředitele ZŠ, Rady obce

rehorka

9. 6. 2013 | Počet zhlédnutí: 2746 | Počet komentářů: 1

V naší obci nastala nemilá situace ohledně konkursního řízení na funkci ředitele ZŠ, proti kterému brojí sami zaměstnanci školy i rodiče. Jelikož ze zákona má toto výběrové řízení pouze doporučující charakter pro zřizovatele – u nás pro obec, potažmo Radu obce, rozhodla se Rada obce na svém jednání udělat s kandidáty (které vybrala výběrová komise) ještě vlastní pohovory a na základě nich vybrala kandidáta, který se dle odborné výběrové komise z konkursního řízení umístil na 3. místě. 
A teď mě zajímá: Konkurs na ředitele školy je vázán mlčenlivostí, avšak z toho konkursu musí být udělán zápis. Lze tedy o něj požádat dle InfZ? A koho? Je tento zápis uložen u zřizovatele školy nebo je uložen např. na Krajském úřadě? 
Dále při konkursu uchazeči předkládali vlastní „Koncept rozvoje školy“ – myslím si, že i ten by měl být součástí zápisu z konkursního řízení. Lze i o něj zažádat dle InfZ? 
A dále: Na jednání rady obce se vedly pohovory s kandidáty na ředitele (s každým zvlášť) a jednotliví členové rady pak rozdělovali body jednotlivým kandidátům. Zajímalo by mě, zda musí být v zápise z rady uvedeno, kdo a kolik bodů dal jednotlivým kandidátům? Předpokládám, že pak součtem bodů vzešel vítěz. Vím, že není nikde dáno zákonem jak má být popsán průběh jednání rady obce, ale přece pouze součet bodů u jednotlivých kandidátů by bylo příliš stručné. Lze nějak napadnout, že zápisy z jednání rady obce jsou příliš stručné? U nás se totiž zápisy z rady obce velice podobají usnesení rady obce, pouze se vypustí velmi stručný popis bodu jednání a osobní údaje. Jinak jsou totožné. 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

9. 7. 2013

Celou věc je třeba rozdělit do několika úseků. 

K Radě obce: 
Skutečně neexistují žádné vzorové zápisy k tomuto jednání, ale § 100 odst 3. zákona č. 128/2000 o obcích vyjmenovává tyto obsahové náležitosti zápisu: počet přítomných členů, schválený pořad schůze, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení, čili v tomto případě by dle mého mínění měl být alespoň ve stručnosti popsán průběh takového hlasování i s tím, kdo kolik bodů v tomto hlasování udělil, pokud bylo ukončeno usnesením o jmenování toho kterého ředitele, předpokládám, že důvody, které vedly hlasující k jejich bodovému ocenění nebudou muset být součástí zápisu, na druhou stranu nebude chybou, pokud v zápisu budou. 

K zápisu z konkursního řízení: 
Zápis z konkursního řízení je podle § 6 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. předán předsedou komise zřizovateli, takže bude uložen u zřizovatele, čili bych o něj žádal zřizovatele školy. Obecně si myslím, že zde není žádný z důvodů odepření poskytnutí informace nebo omezení tohoto práva, takže by měla být informace poskytnuta v souladu s Infozákonem. 

Ke Koncepci rozvoje školy: 
Samotné poskytnutí Koncepce je možné, protože ji lze považovat za součást řízeného rozhovoru a znalostního testu podle výše uvedené vyhlášky, která je vydána na základě zákonného zmocnění. Proto i předložení Koncepce představuje zákonnou povinnost uchazeče a nevztahuje se na ně výjimka podle § 11 odst. 2 písm. a) InfZ. 
Nejde ani o autorské dílo, na které by se vztahovala výjimka podle § 11 odst. 2 písm. c) InfZ. 

Celkově lze k dotazu doporučit jako první požádat o „metainformaci“ neboli o informaci o tom, jaké k tomuto konkursnímu řízení vlastně existují informace, tedy zápisy, přehledy hlasování a další. Potom na základě odpovědi na tuto žádost o informaci lze lépe rozhodovat, o jaké další dokumenty žádat. 

(zodpovězeno ve spolupráci se stážistou: Vítězslav Orava)

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy