Vytvoření neexistující informace

p.pohunek

11. 7. 2020 | Počet zhlédnutí: 139 | Počet komentářů: 1

Požádal jsem Měú. Benešov o poskytnutí ,, znění dokumentu i formou odkazu na el. stránky povinného, a to přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty a digitální podobě, vč jejich technických parametrů". 

Věděl jsem, že povinný nedisponuje tímto dokumentem ač je to jeho zákonná povinnost. Nicméně povinný vytvořil tento dokument a odkázal mě na znění na stránkách. Já jsem podal stížnost na KUSK s tím, že je povinný nečinný, jelikož nemůže v rámci InfZ poskytnout nově, tedy až po žádosti vytvořený dokument a požadoval jsem vydání rozhodnutí z důvodů neexistence v době žádosti.

Odvolací orgán postup povinného potvrdil s tím, že ,, požadovaná informace byla poskytnuta. To, že požadovaný dokument byl vytvořen až po podání žádosti, když na obsah žádosti povinný reagoval vytvořením potřebného dokumentu, nelze považovat za nečinnost a nelze vydávat rozhodnutí o neexistenci, protože ke dni vydání takového rozhodnutí by se důvod k odmítnutí žádosti nezakládal na pravdě. Je třeba zdůraznit skutečnost, že pokud povinný nedisponuje dokumentem požadovaným žadatelem, přestože je povinen jím disponovat, je jeho povinností v rámci vyřizování žádosti dle InfZ takový dokument opatřit (buď ho vytvořit nebo získat od subjektu, který s ním disponuje)."

Celý postup povinného a následně odvolacího orgánu se jeví v rozporu s InfZ - nelze přeci vytvářet novou informaci - dle mého názoru mělo být vydáno rozhodnutí z důvodů neexistence - jak to tedy je a co s tím?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

16. 7. 2020

Postup povinného subjektu i nadřízeného orgánu je v pořádku. Judikatura vyložila, že pokud vlivem podané žádosti povinný subjekt zjistí, že ve vztahu k nějaké informaci, kterou musí mít, byl dosud nečinný, je povinen tuto nečinnost odstranit, tedy informaci vytvořit a žadateli poskytnout.

Pokud je vaším cílem pomocí Infozákona dokumentovat, že k určitému datu určitá informace nebyla vytvořena, pak je vhodné požádat o poskytnutí informace o tom, kdy později vytvořená informace byla vytvořena.

Navíc je otázkou, k čemu je třeba takového „důkazu“, když z okolností se zdá, že to nikdo nepopírá.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy