Právo zastupitele na informace o trestním řízení

Karel

7. 10. 2020 | Počet zhlédnutí: 45 | Počet komentářů: 1

Mám prosím jako zastupitel právo dostat od obce trestní oznámení na ředitelku městské společnosti? Trestní řízení je zatím v běhu. Chtěl bych požádat dle 128/2000 Sb., a 106/1999 Sb.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

7. 12. 2020

Ano, takovouto informaci má právo získat od obce každý. To platí, pokud obec toto trestní oznámení podala. Pokud ne, a obec trestní oznámení získala jinou cestou, může být věc komplikovanější.

Pokud podá takovou žádost člen zastupitelstva s požadavkem vyřízení podle zákona o obcích, a zároveň platí, že trestní oznámení se týká samostatné působnosti obce (to je pravděpodobné), znamená to konkrétně, že mu nebudou anonymizovány osobní údaje, a přímo dotčené osoby z trestního oznámení nebudou muset být dotazovány jako dotčené osoby (nejspíše právě ona účetní).

Zároveň člen zastupitelstva bude vázán ochranou osobních údajů a nebude moci s nimi volně nakládat. Totéž se bude týkat další chráněných informací, které v trestním oznámení případně jsou (může jít například o nějaké plánované kroky, které však obec dosud nerozhodla a jejichž prozrazení by je ohrozilo – srov. § 11 odst. 1 písm. a) Infozákona). I členovi zastupitelstva může obec omezit (anonymizovat) takovou pasáž, která představuje oblast soukromí dotčených osob a přitom se nevztahuje k výkonu funkce zastupitele. Obec nebude požadovat úhradu nákladů, kterou ale ani v režimu InfZ, s ohledem na jednoznačnost a stručnost požadovaného dokumentu, nelze očekávat. V podrobnějších procesních otázkách se uplatní Infozákon – například výzva k upřesnění.

Pokud člen zastupitelstva podá žádost podle Infozákona, má právo na informace prakticky ve stejném rozsahu. Maximální lhůta je však kratší – jen 15 dnů.

I když obě úpravy obsahují rozdílné maximální lhůty (zákon o obcích až 30 dnů), správně má být informace poskytnuta v obou režimech bez zbytečného odkladu. V případě takto definovaného dokumentu lze vyloučit jakýkoliv čas na vyhledávání. Pokud se nebude provádět anonymizace, mělo by poskytnutí být rychlé, obec nemůže využít maximální limit pro postup podle obecního zákona, tj. 30 dní.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy