V jaké formě mám právo informaci obdržet?

FAQ

1. 12. 2014 | Počet zhlédnutí: 1304 | Počet komentářů: 2

V jaké formě mám právo informaci obdržet?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

8. 2. 2015

Forma poskytování informací je upravena v § 4 zákona. Z tohoto ustanovení vyplývá obecné pravidlo, že povinné subjekty poskytují informace ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, tedy tak, jak je požadováno v žádosti (například „elektronicky“, v souboru MS Excel apod.). Povinný subjekt však není povinen měnit formát či jazyk informace, pokud by taková změna byla nepřiměřenou zátěží. V takovém případě pak povinný subjekt poskytne informace ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Ze zákona však vyplývá ještě jedno obecné pravidlo, a to povinnost povinných subjektů poskytnout informace v elektronické podobě, je-li to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace.

JL

  • 9. 2. 2015
  • Praha
prakticky se tomu např. soudy vyhýbají tak, že vám zašlou informaci písemně (proto informaci-rozsudek prý pak nemusejí vůbec zvěřejňovat podle §5 InfZ) Ministerstvo spravedlnosti takový postup schvaluje k explicitní žádosti o elektronickou formu pak jen vydají rozhodnutí o odmítnutí, protože informace již byla poskytnuta (byť v jiné formě)

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy