Strany smlouvy jako společníci společnosti dle § 2716

Bohumír

9. 11. 2018 | Počet zhlédnutí: 1047 | Počet komentářů: 1

Dovoluji si, obrátit se na Vás ve věci zveřejňování smlouvy v registru smluv. Dotaz se týká společnosti zřízené dle § 2716 NOZ, která je smluvní stranou povinně uveřejňované smlouvy. Společnost dle § 2716 NOZ tvoří dvě právnické osoby (společnost A a společnost B). Jakým způsobem se v tomto případě vyplňují metadata v registru smluv? Uvede se pouze jméno společnosti dle NOZ jako protistrany nebo se v metadatech uvedou obě společnosti (tzn. smlouva bude třístranná) a informace o společnosti dle NOZ se v metadatech nevyužije?   

 

Daniel Burda

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

12. 11. 2018

V metadatech bude třeba uvést jména obou právnických osob, které spolu tvoří společnost podle § 2716 a násl. ObZ, a to jako druhou a třetí smluvní stranu. Jejich společnost totiž nemá právní subjektivitu a tudíž ona sama není způsobilá být stranou smlouvy. Stranou smlouvy mohou být pouze osoby, které společnost tvoří.

Co se týče otázky, jestli k identifikačním údajům smluvních stran připojit informaci, že spolu tvoří  společnost, nedává na ni zákon o registru smluv (č. 340/2015 Sb.) přímou odpověď; § 5 odst. 5 písm a) hovoří o identifikaci smluvních stran.

Dle našeho názoru informace o tom, že účastník smlouvy je členem společnosti a v daném smluvním vztahu vystupuje jako člen společnosti je podstatná informace, která definuje důležité parametry smluvního vztahu. - Zejména, že společníci jsou vzhledem k dluhům se základem v této smlouvě zavázáni společně a nerozdílně (§ 2736 ObZ). Vedle toho je také časté, že společnosti podle § 2716 a násl. ObZ využívají vedle jména společníků i samostatné jméno určené ve smlouvě o společnosti, aby bylo zřejmé a odlišitelné, jestli je dané právní jednání uskutečňováno v rámci společnosti nebo mimo ni. Informace, že účastník smlouvy vystupuje jako společník společnosti tak přispívá k jeho precizní identifikaci jakožto smluvní strany.

Domníváme se tedy, i s ohledem na to, že v registru smluv lze libovolně zveřejnit i jakkoliv právně nadbytečné údaje, že bude nejvíce korektní, pokud k názvu právnické osoby připojíte ještě informaci o její příslušnosti ke společnosti (např. "jakožto společník společnosti xy").

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy