stížnost proti úhradě - nečinnost nadřízeného ministerstva

Daniel Hanar

22. 2. 2017 | Počet zhlédnutí: 1649 | Počet komentářů: 1

Požádal jsem soud o rozsudek, soud mi sdělil výši úhrady, proti ní jsem podal stížnost, neboť se mi zdála nepřiměřeně vysoká. Do dnešního dne, po 3 měsících stále nemám odpověď, jak se mohu bránit? Pouze žalobou?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

22. 2. 2017

V případě stížnosti na výši úhrady se může žadatel bránit proti nečinnosti nadřízeného orgánu (ministerstva) postupem podle § 80 Správního řádu, tedy podat žádost o ochranu před nečinností k ministrovi.

Zároveň může podat žalobou na ochranu proti nečinnosti přímo proti povinnému subjektu (soudu), Uvádí to rozsudky NSS  č. j. 8 Ans 10/2012-46 a č. j. 2 Ans 13/2012-14. Ten se zabýval prakticky stejnou situací: „I v případě, kdy žalovaný (okresní soud) vyzval stěžovatele podle § 17 odst. 3 InfZ k úhradě nákladů na poskytnutí informace a odvolací orgán (Ministerstvo spravedlnosti) o stížnosti podané podle § 16a citovaného zákona v zákonné lhůtě nerozhodl, je třeba tuto stížnost považovat za vyčerpaný prostředek k ochraně proti nečinnosti správního orgánu dle § 79 odst. 1 SŘS. Proto je možné se nečinnostní žalobou domáhat rozhodnutí přímo po žalovaném.“

Taková žaloba bude požadovat „rozhodnutí o žádosti“, nikoli napadat rozhodnutí o stížnosti na výši úhrady (které není rozhodnutím ve smyslu § 65 SŘS). Přitom „rozhodnutím o žádosti“ se dle judikatury v této situaci míní buď poskytnutí informace, anebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Žadatel nemůže podat žalobu proti nadřízenému orgánu (ministerstvu) žalobou podle § 79 SŘS (proti nečinnosti), protože rozhodnutí o stížnosti nemá povahu rozhodnutí podle § 65 soudního řádu správního (SŘS) ani osvědčení (uvádí to rozsudek NSS č. j. 7 Ans 15/2013-23). 

Na okraj lze poznamenat, že je obecně známo, že Ministerstvo spravedlnosti trpí dlouhodobě nedostatkem pracovníků, kteří vyřizují opravné prostředky k infožádostem, a lhůty tak hromadně překračuje. Bylo to již dvakrát předmětem nominace v naší soutěži Otevřeno x Zavřeno, odpovědní činitelé na ministerstvu to však dosud nevyřešili. Nicméně můžete to brát tak, že to není nic osobního a nejste sám.

Jiří Vedral

  • 24. 2. 2017

Ministerstvo už delší dobu neplní termíny, o čemž odpovědní pracovníci odboru vyřizující 106/99 vědí a nic s tím nedělají. Mě se odvědčilo přímo podat stížnost na jednání pana Rozsypala, jakožto vedoucího oddělení jeho nadřízenému státnímu tajemníkovi. Pan Rozsypal totiž úmyslně žádosti nevyřizuje, ale zakládá. Státní tajemník ho  za to nejméně jednou už postavil před kárnou komisi a odpovědi/rozhodnutí přišly.

že situaci personálně nezvládají, přece není váš problém, ale jen a jen jejich

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy