Povinnost prikladat k zadosti dle InfZ doklad o statutarni osobe dle NOZ, pokud je zadost podepsana ele-podpisem

Miroslav Patrik

4. 4. 2016 | Počet zhlédnutí: 1070 | Počet komentářů: 1

Na JmK jsme (Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu) podali žádost o poskytnutí informací.

Žádost byla podána jako obvykle (standardizovaée již 6 let) s el. podpisem v příloze v pdf (za posledních 6 let jsme podali asi 200 obdobných žádosíi, vždy bez problému). 

KU JmK nás ale tentokrát vyzval, abychom do 30 dnů doplnili:

1) který subjekt Děti Země podáva žádost (přiitom v žádosti  je 2x uvedeno "Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu" a navic na prislusnem webu lze zjistit, kdo je majitelem el. podpisu), neboť KU nevi, zda Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu nebo Děti Země - Brno.

2) Doklad, ze Žadost podavá statutárni áastupce spolku dle § 161 OZ, ačkoliv to dle nás jednak vyplýva z el. podpisu, a jednak to InfZ neukláda, resp. je úplně jedno, pokud si nějaká osoba ukradne naši identitu a chce po povinném subjektu poslat na "ukradený" e-mail zadane informace, když si o ně může požádat sama na svůj vlastni e-maii.

Tento šikanozni dopis KU jsme ignorovali a podali po 15 dnech stížnost dle § 16a InfZ proti nečinnosti s nadějí, že MV zjistí, ze KU JmK tvrdí nepravdy, nezakonně po nás chce něco, co buď už má nebo to InfZ nevyžaduje (doklad o statutarovi).

Bohužel na obsah naší stížnosti MV vůbec nereagovalo a zopakovalo jen tvrzení KU JmK (napr. že žádost byla podepsána el. podpisem Deti Zeme - Brno).

MV sdělilo, že stížnost podal subjetk, který k tomu nebyl oprávněný, protože neposlal na KU JmK chybějici údaje dle § 14/2 InfZ (MV nesdělilo jaké, když vsechny jsou na hlavičkovem papiru zadosti a prip. i v el. podpisu) a zopakovalo, že bez dokladu o statutárnim zástupci nelze informace poskytovat.

V závěru MV píše, že KU JmK má poslat na oba subjekty sděleni, že nedodaly doplnění své žádosti, takže vyřizování se zastavuje.

Zásadni ovšem je, zda je nutné ke všem žádostem dle InfZ posilat vždy doklad o tom, kdo je statutárni osoba, když InfZ je speciálnim zákonem vuči OZ, pričemz dle nás hlavni je, aby ze žadosti byly zřejmé IDENTIFIKACNI UDAJE. 

Navíc Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu nejsou pro KU JmK neznaýym žadatelem, když uz vyřidil 14 žádosti bez problému. 

Děkujeme, Miroslav Patrik

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

Daniel Burda

8. 4. 2016

V tomto komplikovaném případě je dle našeho soudu nutno hlavně vzít rozum do hrsti, oprostit se od emotivního hodnocení povinného subjektu a postupovat efektivně, tedy k získání informací, nikoli vést spor o proceduru.

Především je skutečností, že žádost o informaci byla podána s určitou mírou zmatečnosti, protože v ní byly uvedeny zároveň dva žádající subjekty. Tím si žadatel poněkud "naběhl". 

Dále je zjevné, že stížnost byla podána předčasně, protože nebyla splněna podmínka, že stížnost lze podat až po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, která však je výzvou přerušena a běží znovu až od doplnění údajů. Žadatel má možnost napadat oprávněnost výzvy až po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti buď stížností, pokud povinný subjekt zůstal nečinný nebo žádost odložil, nebo odvoláním, byla-li žádost rozhodnutím odmítnuta, a to v rámci námitek proti nesprávnému věcnému vyřízení žádosti povinným subjektem (jak uvádí komentář Furek-Rothanzl 2012 na str. 743).

Tyto počáteční závady přinášejí neprůstřelnost zákopové války, ke které povinný subjekt zřetelně inklinuje. Vhodné tedy je prostě zákopy obejít s minimem ztrát (času, úsilí).

Vést spor o tyto procesní okolnosti nelze doporučit, postup MV vypadá z tohoto hlediska spíše jako správný, postup JmKrú je nejspíše nesprávný jen v tom, že ani neměl předávat stížnost na MV, ale pouze sdělit žadateli, že stížnost je předčasná.

Doporučujeme žádost podat znova, vyvarovat se případných dvojznačností v určení osoby žadatele a na případnou výzvu k doplnění reagovat doplněním údajů.

Co se týče požadavku prokázat oprávnění jednat za žadatele – právnickou osobu, pak je patrný šikanózní charakter, protože v případu neexistuje důvod toto oprávnění zpochybňovat.

Z hlediska racionálního postupu je však vhodné při novém podání žádosti toto právo doložit, například přiložením listiny, ze které právo jednat za žadatel plyne. Tím by pak pro příští podání (navždy) mělo být dáno, že JmKRÚ již nemůže tuto otázku vznášet.

Vést spor, pravděpodobně řešitelný až u soudu, který by „porazil“ tento šikanózní postup povinného subjektu, by znamenalo na základě již vyřizované žádosti zaplést se do uzlu nepřehledných okolností, s minimální šancí na úspěch.

Na základě nově podané bezvadné žádosti (z hlediska jednoznačnosti žadatele) by snaha „porazit“ tento šikanózní postup znamenala vytvořit určitou provokativní situaci (nedoložit zastupování), na výzvu sdělit nesouhlas s výzvou, nechat doběhnout lhůtu pro vyřízení žádosti (povinný subjekt by ji odložil) a proti tomuto odložení teprve podat stížnost. Lze odhadnout, že MV by stížnost odmítlo. Pak by přišla na řadu správní žaloba, a lze se domnívat, že by soud spíše dal zapravdu žadateli, že za daných okolností nebylo nutno dokládat zastupování. Ovšem vysokou jistotu v tom nemáme. Již z tohoto popisu je zjevné, že mnohem efektivnější postup je zastupování (jednou provždy) doložit.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy