Rozhodnutí ve strojově čitelné podobě

JL

13. 1. 2016 | Počet zhlédnutí: 1865 | Počet komentářů: 3

Poskytnuta byla pouze naskenovaná kopie (navíc nekvalitně - velmi zrnitá, nakřivo)

Nadřízený orgán - magistrát k tomu uvádí, že by se jednalo o "nepřiměřenou zátěž":

".....Protože nařízený orgán používá stejný (programové vybavení) zdroj informace jako povinný subjekt poskytnuté informace, je mu známo, že výstupy z uvedeného zdroje jsou ve formátu rtf, což je formát, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení žadatele ale je, po jeho podpisu a vydání informace, v tzv. uzavřeném stavu a není strojově čitelný. Tento stav informace neumožňuje jeho změnu.....

Ing.Markéta Vacínová ředitelka odboru stavebního řádu Magistrát hl.m. Prahy"

jak lze tedy argumentovat proti takovéto "nepřiměřené zátěži" a neposkytování samotného textu?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

28. 1. 2016

Zdá se, že podstatou chybného postupu odvolacího orgánu je, že chybně považuje formát rtf za nikoli strojově čitelný, a dále, že naopak považuje formát jpg za strojově čitelný (uvádí „…převedl do formátu jpg. V tomto formátu strojově čitelném informaci žadateli dne 30. 1l. 2015 v elektronické podobě, v souladu požadavkem dle ust. § 4a odst. l zákona o svobodném přístupu k informacím a požadavkem žadatel, zpřístupnil zasláním…“).

I kdyby formát rtf nebyl strojově čitelný, není to podstatné, rpotože je třeba poskytnout informaci ve formátu, v němž jej požaduje žadatel (v elektronické textové (strojově čitelné) podobě). Jde tedy o požadavek na otevřený formát, otázka strojové čitelnosti není důležitá, je akademická a je zjevné, co žadatel požadoval.

Správně měl povinný subjekt poskytnout informaci právě v uváděném formátu rtf, což by bylo v souladu s § 4a odst. 1 InfZ, protože v tomto formátu byla informace vytvořena. Formulace o „uzavřeném stavu“ je nejasná.

Správným dalším postupem je podání správní žaloby proti rozhodnutí o stížnosti.

JL

  • 23. 3. 2016
  • Praha

jen pro srovnání stanovisko ČAK:

"Stížnost není důvodná ani pokud jde o výtku zasílané elektronické textové formy poskytnuté informace, neboť účelem informace je informovat žadatele o činnosti povinné osoby, což povinná osoba učinila ve formátu pro žadatele přijatelném a pokud jde o zaslaná anonymizovaná rozhodnutí, pak není účelem informace, aby tato rozhodnutí žadatel dále zpracovával, neboť rozhodnutí jsou konečná.

...

JUDr. Martin Vychopeň předseda České advokátní komory"

JL

  • 26. 3. 2016
  • Praha

bohužel ani ministr vnitra Milan Chovanec neznává, že by jeho ministerstvo mělo zveřejňovat svá vlastní rozhodnutí v textové podobě - např. č.j. MV-13704-15/KM-2016 z 22.3.2016

tedy zatím se to moc neujalo a chtělo by to asi nějakou osvětu

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy