Stížnost nebo odvolání ?

Hana

21. 2. 2018 | Počet zhlédnutí: 1171 | Počet komentářů: 1

Dobrý den,žádala jsem o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.Informace mně poskytnuty nebyly, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.Na tomto písemném rozhodnutí nebylo úřední razítko obecního úřadu tak jak je uvedeno v zákoně 500/2004 Sb.,ale pouze razítko s názvem obecního úřadu.

Je toto rozhodnutí neplatné protože nesplňuje náležitosti dané zákonem?

Pokud ano,je možné podat stížnost na neposkytnutí informací  nebo je nutné podat odvolání proti rozhodnutí,které nemá všechny náležitosti dle zákona.

Děkuji.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

25. 2. 2018

Okolnost, zda je rozhodnutí o odmítnutí žádosti se správným razítkem, je podružná. I kdyby tak vznikla neplatnost takového rozhodnutí, nic to nemění na skutečnosti, že bude případně vydáno totéž rozhodnutí již se správným razítkem. Proto je vhodné zaměřit se na skutečný obsah žádosti a rozhodnutí o odmítnutí. Otázku případné neplatnosti rozhodnutí z formálních důvodů bych ponechal na nadřízeném orgánu, což představuje nejrychlejší možný postup.

V případě, kdy bylo vydáno rozhodnutí, je jediným postupem žadatele, který s odmítnutím nesouhlasí, podat odvolání. Musí ho podat do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí. Náležitosti odvolání jsou upraveny jak v § 81 a následujících správního řádu, tak v § 16 InfZ.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy