Správní orgán neposkytl informaci o výši uložené pokuty

Honza

30. 6. 2020 | Počet zhlédnutí: 53 | Počet komentářů: 1

Požádali jsme o informaci, jaké úkony provedl orgán ochrany přírody ve věci správního řízení o udělení pokuty za pokácení stromu bez povolení. Povinný subjekt nám poskytl sken správního rozhodnutí o uložení pokuty a náhradní výsadby (dokonce bez anonymizace osobních údajů), ale začernil výši uložené pokuty.

Má tento postup oporu v právních předpisech?

Máme za to, že v případě, kdy pokuta za přestupek byla uložena právnické osobě (developerovi), není namístě upřednostnit zájem na ochraně soukromí, za které by  zveřejnění výše pokuty mohlo být případně považováno.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

2. 7. 2020

1) Důležitá je skutečná formulace žádosti, tedy zda jste o údaj o výši pokuty vůbec požádali. Pokud byste o něj vlastně vůbec nepožádali, pak její vypuštění by bylo pouze technickým způsobem vyřízení žádosti. Povinný subjekt by v takovém případě tuto informaci sice asi mohl nad rámec žádosti poskytnout, ale nemusel.

Vycházím-li z vaší citace vaší žádosti „jaké úkony provedl orgán ochrany přírody“, dovozuji, že jeho úkonem je i vyměření výše pokuty, tedy že jste o tuto informaci požádali. Pak platí, že pokud povinný subjekt poskytl sken správního rozhodnutí a v něm tuto informaci anonymizoval, byl povinen vydat k tomu rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Pokud tak neučinil, nachází se v této části vyřízení žádosti v nečinnosti a je třeba podat stížnost proti částečnému nevyřízení žádosti podle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ. Důležité však je, zda ve sdělení nějak uvedl, že tuto část odmítl vydat a proč.

2) Předběžně mohu sdělit, že nenacházím právní oporu pro odmítnutí této části žádosti. Uplatnit § 10 InfZ dle judikatury nelze, protože výše jednorázové pokuty nevypovídá o celkových majetkových poměrech dotčené osoby (developera).

3) Stížnost doporučuji formulovat tak, že se alternativně předkládá zároveň jako odvolání pro případ, kdy by nadřízený orgán nastalou situaci vyhodnotil tak, že povinný subjekt materiálně rozhodl o odmítnutí části žádosti, byť to tak formálně nepojmenoval.

4) Stížnost je vhodné doplnit i návrhem, aby nadřízený orgán postupem podle § 16 odst. 4 InfZ povinnému subjektu nařídil požadovanou informaci poskytnout.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy