Dobrý den, požádal jsem povinný subjekt o neověřenou kopii jeho odvolání, které podal...

Tomáš Moláček

30. 10. 2013 | Počet zhlédnutí: 1232 | Počet komentářů: 1

Dobrý den, požádal jsem povinný subjekt o neověřenou kopii jeho odvolání, které podal proti žalobě (jednalo se o civilní řízení a mě zajímala argumentace žalovaného proti žalobě). 
Povinný subjekt odmítnul informaci (odvolání) poskytnout a uvedl toto: 
"V řízení jsme byli zastoupeni advokátem. Odvolání je v takovém případě jeho autorským dílem a nám nepřísluší poskytovat ho třetím stranám, které nejsou účastníky soudního sporu. Takové jednání by bylo v rozporu s právy na ochranu duševního vlastnictví a zároveň porušením obchodního vztahu" 

Domnívám se, že povinný subjekt jedná nezákonně. Napadá mě jeden argument. Soudy velice často uvádějí ve svých rozhodnutí právní názor či argumentaci účastníků soudního sporu. Někdy je doslovně citují. A byl by to paradox, že by sám soud tímto uveřejněním názoru či právní argumentace účastníků sporu porušoval autorský zákon. 

Napadá někoho z účastníků tohoto fóra, ještě nějaká argumentace?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

29. 11. 2013

Argumentace povinného subjektu, na základě které tvrdí, že text odvolání je autorským dílem advokáta je irelevantní. 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském ve svém ustanovení § 2 vymezuje co je autorským dílem. Odvolání jako takové do něj samozřejmě nepatří. 

Klíčovým pojmem pro existenci autorství je „jedinečnost“. To je v rozporu se smyslem právního rozboru (posudku). Jeho cílem totiž je předvídat názory, které v dané věci případně zaujmou jiné orgány veřejné moci, zejména soudy. Jedinečnost tedy nemůže být obsažena v samotném věcném obsahu právního rozboru, protože věcný obsah musí co nejpřesněji vystihnout skutečnosti, které již před tímto rozborem jsou formulovány v právním řádu. Protože právní řád ve své psané formě je výsledkem vědomé lidské činnosti, navíc je zapsán pomocí jazyka a obligatorně též zveřejněn, není udržitelná ani představa, že by se jedinečností mínilo „objevení“ určitých, dosud nezmiňovaných vztahů. Tím se „objevnost – jedinečnost“ v rovině právní analýzy odlišuje například od vědeckého objevu či literárního díla, u kterých sice to nové, co autor vytvoří, zde též latentně bylo přítomno, ale nikoli v materii tak uspořádané a jazykově již formulované, jako je psané právo. 

Argumentací, že vypracované odvolání je autorským dílem bychom ad absurdum dospěli k závěrům, že jakákoliv žaloba, podání nebo vyjádření spadají pod ochranu zmíněného zákona , což je nesmysl. 

Pokud bychom připustili, že jde o autorské dílo, lze proti domněnce, že by poskytnutí kopie vyjádření bylo zásahem do autorského práva , postavit § 30 autorského zákona, který jasně uvádí, že pokud se zhotoví kopie díla pro osobní potřebu, nezasahuje se tak do autorského práva. Jde o tzv. volné užití. 

Platí tedy, že bylo třeba podat odvolání a právní cestou vyvrátit tuto mylnou argumentaci povinného subjektu. Proto byste měli podat odvolání proti rozhodnutí povinného podle ustanovení § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
(zodpovězeno ve spolupráci se stážistou: Sandro Grof)

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy