Smlouva o energii na komoditní burze - Registr smluv

Petra

19. 1. 2018 | Počet zhlédnutí: 2392 | Počet komentářů: 1

Mají být smlouvy na dodávky energií (elektřina, plyn), které jsou vysoutěžené centrálním zadavatelem (městem) pro jednotlivé příspěvkové organizace, těmito organizacemi zveřejňovány? Ve velké většině zveřejňovány jsou. Lze v tomto případě uplatnit výjimku dle § 3/2g zákona o registru smluv?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

23. 1. 2018

Pokud skutečně jde o smlouvu, kterou centrální zadavatel (město) UZAVŘELO NA KOMODITNÍ BURZE (např. KOMODITNÍ BURZA PRAHA), pak tato smlouva nemusí být vůbec zveřejněna v registru smluv (výjimka dle § 3/2g zákona o registru smluv, ZRS). K přechodu práva došlo již operací na komoditní burze.

Pokud by však šlo o smlouvu, kterou uzavřel centrální zadavatel (město) s dodavatelem energie jinak, než na komoditní burze (a neuplatnila by se jiný výjimka dle ZRS), pak je starostí těchto dvou partnerů, aby alespoň jeden z nich tuto smlouvu zveřejnil, jinak nenabyde účinnosti a posléze může pozbýt i platnosti.

Pouze pokud jsou dalšími stranami smlouvy i ty subjekty, které budou dle smlouvy energii fakticky odebírat a platit za ní (odběratel – příspěvková organizace), mohou mít též přímý zájem smlouvu zveřejnit, aby byla účinná a platná (pokud ji již nezveřejnila některá jiná strana smlouvy).

Podobný zájem může mít i odběratel, který není stranou uvedené smlouvy, ale v zásadě jen tehdy, pokud strany smlouvy selhaly a opomenuly zajistit účinnost a platnost své smlouvy zveřejněním v registru. Smlouvu fakticky může zveřejnit kdokoliv, právně ji však poté smí opravovat (v případě chyb) jen strana smlouvy.

Mimo tento dotaz leží otázka, zda existuje a jak vypadá případná smlouva mezi centrálním zadavatelem (městem) a odběratelem (příspěvkovou organizací) o odebírání a úhradě (již koupené) energie. Taková smlouva může být fakticky zahrnuta i do výše uvedené kupní smlouvy o nákupu elektřiny.

 

Poznámka: Prosím dejte vědět, zda opravdu trváte na nezveřejnění dotazu (nezaklikl/a jste možnost zveřejnění). Považujeme jej za velmi zajímavý a odpověď za užitečnou pro další uživatele. Pokud souhlasíte se zveřejněním, napište prosím na kuzilek@otevrete.cz.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy