On-line přenos jednání zastupitelstva a neúčast zastupitele

Jakub Borek

22. 11. 2018 | Počet zhlédnutí: 1148 | Počet komentářů: 1

Že jednání zastupitelstva obce může být přenášeno online vím, ale jde mi o to, že ten zastupitel, co to chce přenášet online, by tam dal jen kameru a jednání by se neúčastnil. Díval by se např. z práce nebo domu. Je to možné, aby si tam dal jen kameru a pak tam nebyl?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

1. 12. 2018

Právně jde o dvě pouze zdánlivě související věci, ve skutečnosti spolu nesouvisejí. On-line přenos je přípustný (upozorňuji, že podle vývoje názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů jde o zpracování osobních údajů, správce - zde onen zastupitel - musí zajistit, aby nedošlo k přenosu náhodných osobních údajů, které nelze zveřejnit. Pokud by ale šlo o přenos pouze pro něj jako člena zastupitelstva, tento aspekt by do určité míry odpadl, byla by jen otázka zabezpečení přenosu před přístupem třetích osob).

Jinou otázku je porušení povinnosti člena zastupitelstva tím, že se jednání neúčastní, samozřejmě pouze v případě, že jde o snahu neúčastnit se pravidelně, systematicky. § 83 odst. 1 zákona o obcích ukládá zastupiteli: "Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce." Nepřítomnost na zasedání, byť zčásti doprovozená sledováním on-line přenosu (a tedy možná připraveností rychle přiběhnout na hlasování?) je jednoznačně porušení povinností účastnit se zasedání. Stejně tak takový postup podle mého soudu porušuje povinnost "jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce". V takovém jednání lze spatřovat i porušení slibu člena zastupitelstva ("svoji funkci budu vykonávat svědomitě").

Pokud by šlo pouze o jednorázové opatření, vyvolané nutnými okolnostmi, ve snaze při výjimečné omluvené nepřítomnosti zajistit, aby zastupitel mohl včas dorazit na hlasování, nešlo by dle mého soudu o porušení povinností zastupitele, ale naopak o snahu plnit je zcela zodpovědně.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy