Posouzení vyhovění žádosti o informace

Františka Goliášová

19. 10. 2011 | Počet zhlédnutí: 1898 | Počet komentářů: 1

Dne 14.září 2011 jsem podala písemnou žádost na obecní úřad o informace: 
1) o kopii nájemní smlouvy na pozemky ve vlastnictví naší obce klubu kuželkářů . obec je pronajala na 20 let za 1,-kč . Na pozemku má údajně být postavena kuželkárna.není mi jasný termín pro vybudování kuželkárny a jak bude postupováno s vybudovaným majetkem kuželkářů po vypršení nájemní smlouvy. 
2) dále jsem žádala o informaci, kdy a jak ZO schvalovalo podmínky stavby pro termín výstavby a znění nájemní smlouvy. 
3) o zápis z minulého zasedání ZO z důvodu žádosti o zapsání mého upozornění, že ZO už léta jedná neveřejně a na veřejném jednání zastupitelé před občany o bodech jednání nejednají a kromě opozice dochází pouze ke zvedání rukou pro. 
pan starosta mi odpověděl 15.září 2011:

Kopii smlouvy Vám vydám potom co zjistím jestli na ni máte právní nárok. 
Termín pro vybudování kuželny je do 1.11.2012. Jak bude postupováno s vybudovaným majetkem kuželkářského majetku po vypršení nájemní smlouvy o tom rozhodne zastupitelstvo. 
odpověď ohledně zápisu jednání ZO: v zápisu je uveden Váš dotaz i moje odpověď že zastupitelstvo začalo 2.9. v 19 hodin a bylo od začátku až do konce veřejné. Do zápisu je možno nahlédnout v úřední hodiny na obecním úřadě. 


Na úředních deskách internetu už konečně prezentuje, ale pouze výpis ze zápisu jednání ZO a zrovna o mojí žádosti a jeho odpovědi ani slovo. 
Protože jeho odpověď jsem nepovažovala za dostatečnou a čekala jsem kdy zjistí zda mám na kopii právní nárok, jsem dnes podala stížnost, tak jak je uvedeno 106/99Sb § 16a odst.1, písm. b 
dostala jsem dnes okamžitou odpověď tohoto znění: 
k bodu 1) Odpověděl jsem dne 15.9.2011. Smlouva je k nahlédnutí na obecním úřadě. 
k bodu 2) Pronájem schválilo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 5.10.2007. 
k bodu 3) Odpověděl jsem dne 15.9.2011, po Vašem dotazu ze dne 14.9.2011. podpis starosty 
Tak se táži co Vy na to? 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

13. 11. 2011

1) Kopie nájemní smlouvy byla poskytnuta - starosta navrhl jako formu poskytnutí nahlédnutí na úřadě. Není jasné, zda jste o informaci žádala tak, že bylo možné vyhovět nahlédnutím namísto poskytnutím kopie. Předpokládám, že na úřad můžete dojít a se smlouvou se seznámit, případně si pořídit kopii. 
2) informaci "kdy a jak ZO schvalovalo podmínky stavby pro termín výstavby a znění nájemní smlouvy" starosta poskytl při vyřízení stížnosti.
3) zápis starosta poskytl tím, že nabídl možnost seznámení se nahlédnutím na úřadě. Platí totéž, jako v bodě 1. 

Vyřízení stížnosti provedl starosta podle § 16a odst 5 InfZ: 

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Pokud tedy poskytl úplný rozsah požadovaných informací, byla stížnost řádně vyřízena. 

Pokud váš dotaz směřuje výslovně jen k rozdílu mezi poskytnutím formou zaslání kopie (na papíře), anebo formou nahlédnutí, pak platí, že správné vyřízení má vyhovět tomu, jak je forma poskytnutí požadována v žádosti, pokud to nepředstavuje nepřiměřené úsilí (vytvoření papírové kopie přestavuje "změnu formátu") a je upraveno v § 4 InfZ: 

§ 4 
(3) Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Tyto aspekty však z dotazu neumím posoudit.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy