Rozhodování Rady města o obsahu městského zpravodaje

Pavel Zmeškal

23. 6. 2016 | Počet zhlédnutí: 1027 | Počet komentářů: 1

Dobrý den.

Jsem předsedou Komise pro informace a média (KIM) ve Šlapanicích a obracím se na vás s prosbou o vyjádření k tématu odpovědnosti za konečné rozhodování o obsahu městského periodika.

- KIM připravila návrh nových pravidel pro publikování příspěvků v našem Zpravodaji

- mimo jiné jsme navrhli, aby konečné rozhodnutí k případným stížnostem (např., když se redaktor rozhodne nepublikovat příspěvek) byla ponecháno na KIM

- dále jsme doporučovali, aby RM měla ponechánu možnost kontroly příspěvků před jejich publikováním z důvodu potenciální právní odpovědnosti jakožto vydavatele periodika a možnost  rozhodnout v takových případech o jejich nepublikování. RM je samozřejmě ponechána možnost podávání jakýchkoli příspěvků.

- v praxi to tedy znamená, že RM by měla právo odmítnout příspěvek pouze z jednoho důvodu (pokud bude hrozit trestní odpovědnost města) - ve všech ostatních případech rozhoduje KIM

 

RM proti tomu tvrdí, že si musí ponechat plnou odpovědnost a názor KIM při stížnostech má pouze formu "doporučení". Toto doporučení RM musí i nemusí akceptovat.

 

Můžete mi prosím sdělit, zda lze v pravidlech pro periodika specifikovat rozdělení pravomocí tak, jak to navrhuje KIM?

 

 

Pavel Zmeškal

Předseda Komise pro informace a média, Šlapanice

zastupitel za Čisté Šlapanice

kagada@seznam.cz

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

23. 6. 2016

Domnívám se, že v Pravidlech pro vydávání periodika lze specifikovat rozdělení pravomocí tak, že konečné rozhodnutí v případě sporu o zařazení článku (např., když se redaktor rozhodne nepublikovat příspěvek) by bylo fakticky ponecháno na KIM. Toto rozhodnutí by mělo být podmíněno tím, že o ně je KIM požádána redaktorem nebo členem RM, případně též členem KIM. Tedy aby to nebylo apriorní rozhodování o zařazování článků, ale pouze řešení výjimečné situace, kdy již došlo k nějakému sporu o zařazení článku (např. člen RM požaduje zařazení, ale redaktor se domnívá, že se zařadit nemá, anebo naopak).

Z právního hlediska se má za to, že komise rady či výbory zastupitelstva nemohou obecně mít skutečnou rozhodovací pravomoc, protože jsou toliko poradními orgány, takže rozhodnutí by musely činit orgány obce (RM, zastupitelstvo) anebo pověření pracovníci obce. Ovšem Pravidla lze pojímat tak, že jde o interní předpis, který kompetenci rozhodnout de facto posouvá na mechanismus, kdy věc definitivně rozhoduje a realizuje pracovník – redaktor, ale v takovém rámci, kdy se má řídit doporučením komise (KIM).

Proto se domnívám, že takové uspořádání není vyloučeno.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy