soulad statutu Tišnovských novin s tiskovým zákonem.

Blaha Jiří

15. 4. 2020 | Počet zhlédnutí: 152 | Počet komentářů: 1

Naše město Tišnov vydává měsíčník Tišnovské noviny (TN), kde jsem občas publikoval své názory. Po posledních komunálních volbách se TN změnily v hlásnou troubu vítězů voleb (časté články o panu starostovi a vedení města, ale např. usnesení Zastupitelstva nebo Rady města chybí).

V minulosti v TN byla rubrika Hyde Park, kam mohl každý přispět se svým názorem na problémy města. Články byly i rozsáhlejší, bylo pouze na kritizovaných, zdali se vyjádří. Současné vedení města se rozhodlo sešněrovat TN nesmyslnými nařízeními a v podstatě je cenzurovat, domnívám se, že v rozporu s tiskovým zákonem. Jsou odmítány články, které se týkají „věcí politických“, tak je označen každý článek, obsahující kritiku současného vedení v nějaké kauze. Domnívám se, že je potlačována volná soutěž politických stran.

Pokud chce občan vyjádřit nějaký názor, musí ho zaslat redakci 10 dnů před uzávěrkou, aby prý měl kritizovaný dostatek času se vyjádřit. Ale např. č. 3. TN došlo z tiskárny 5. 3. 2020, následný den bylo rozděleno mezi dětské distributory, ti ho o víkendu roznesli do schránek. Já ho našel ve schránce v neděli ráno, po přečtení jsem v pondělí večer jsem napsal vlastní názor, v tomto případě na editorial „Otupme hrany“ od editora p.Vechety. Tento článek jsem v úterý ráno zaslal na mail redakci, která mi odepsala, že uzávěrka byla v pondělí v poledne. Domnívám se, že se jedná o cílené jednání ve snaze eliminovat kritické názory.

Zajímavou zkušenost má opoziční zastupitel p Křehlík: do č. 11/2019 zaslal redakci svůj článek „První rok zastupitelem“ asi hodinu před konečnou uzávěrkou vydání. Přesto na jeho nikterak konfliktní článek byla uvedena ve stejném vydání reakce místostarosty Sebery, která musela být doručena až po uzávěrce a bez problému byla uveřejněna (nejednalo se o zprávu podle zvláštních ustanovení tiskového zákona).

Pro vydávání TN platila pravidla nazvaná Statut TN z května 2017. Ty si doteď redakce upravovala dle požadavku vedení města bez jakéhokoli závazného rozhodnutí zřizovatele, Rady města Tišnova. Od 1. 3. 2020 je nový Statut TN s pravidly pro rubriku „Názory a polemiky“, kritický článek může mít pouze půl strany, to je 2800 znaků, autor příspěvku má kromě jména a adresy uvést i svou politickou příslušnost a i údaj o kandidování do zastupitelstva za subjekty někdy v minulosti. Zasílám vám tento statut TN v příloze. Osobně se domnívám, že je již za hranou omezování občanských práv.

Před rokem jsem navštívil odpovědného pracovníka TN pana Mgr. Hanáka, odmítajícího uveřejňovat moje příspěvky. V plodné diskuzi mi poradil, že jestli chci někde něco publikovat, tak ať si založím vlastní tiskovinu. Není to praktická rada v rámci radničního periodika a tiskového zákona?

Nejsem jediný, kdo má zkušenost s odmítáním článků. Z výše uvedených důvodů si proto dovoluji v poradně požádat o prověření funkce radničního periodika Tišnovské noviny podle tiskového zákona.

Odkazy na nový Statut TN a na pravidla rubriky Názory a polemiky:

http://https://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2020/statut_tisnovskych_novin_2020.pdf ;

http://https://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2020/priloha_statutu_tn_2020_-_pravidla_rubriky_nazory_a_polemiky.pdf ;

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

22. 4. 2020

Předpisy nemají schopnost regulovat veškerý život společnosti, ani politický život. Velká část je věcí místní politické kultury.

Pokud jde o dokumenty Statut a Pravidla, pak jako nesouladný s právním řádem spatřuji ustanovení III. 8. v pasáži „příspěvky týkající se propagace i činnosti politických stran a hnutí“. K tomu neexistuje právní opora, naopak ustanovení porušuje svobodnou soutěž politických sil, chráněnou Ústavou i Listinou.

Pokud byl otištěn příspěvek, prokazatelně dodaný po datu uzávěrky byl by tím porušen čl. IV. 2: „2. Materiály dodané po datu uzávěrky nebudou zveřejněny.“ Ovšem jde pouze o interní předpis, jehož porušení je pouze interní věcí vydavatele.

Dále je v rozporu s tiskovým zákonem pasáž přílohy Statutu Pravidla pro rubriku – Názory a polemiky, a to v pasáži bodu 6 „Zaslání článku do redakce TN nezakládá autorovi právo ke zveřejnění.“ ve vztahu k bodu 5., kde se mezi těmi, kteří mohou do této rubriky zaslat Příspěvky, uvádějí zastupitelé města Tišnova. Těm naopak tiskový zákon dává právo, aby v periodiku bylo otištěno sdělení, které vyjadřuje jeho názor. Toto právo je soudně vymahatelné. V částečném potenciálním rozporu s tiskovým zákonem pak mohou být body 7 a 8.

Jiné přímé rozpory s tiskovým zákonem v těchto dokumentech nespatřuji.

Celkově lze Statut a Pravidla považovat za spíše průměrná, jen zčásti dodržující pravidla dobré praxe, jak jsou zpracovány v publikacích  Komu slouží radniční noviny? a zejména Manuál pro dobré radniční periodikum. Za klíčovou závadu lze označit skutečnost, že KKM je komisí rady a nikoli výborem zastupitelstva, což vytváří potenciální střet zájmů. Na druhou stranu lze ocenit, že mezi členy redakční rady nejsou členové vedení města, což problém střetu zájmů snižuje.

Statut včetně přílohy však nelze označit, že by byl za hranou omezování občanských práv.

Náhled na několik čísel TN ukazuje též v zásadě průměrnou, případně mírně nadprůměrnou kvalitu z hlediska objektivity a vyváženosti, tedy z hlediska, zda se publikují alternativní názory. TN nepůsobí dojmem výrazného zneužití k jednostranné propagaci představitelů radnice.

Podrobnější analýzu těchto parametrů však lze provést jen mnohem podrobnějším přezkoumáním periodika. Takové audity v současnosti provádí na objednávku občanské sdružení Oživení. Měření kvality periodiky provádí na webu Hlásná trouba.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy