Prostudoval jsem si novelu tiskového zákona, která by měla zajistit v periodickém tisku obcí...

Otakar Janata

15. 11. 2013 | Počet zhlédnutí: 766 | Počet komentářů: 1

Prostudoval jsem si novelu tiskového zákona, která by měla zajistit v periodickém tisku obcí a měst objektivitu a vyváženost. Bohužel se mi jeví značně bezzubá a to především proto, že prostor v tisku musí dostat pouze současní zastupitelé a nikoliv obyčejní občané a dokonce ani občanská sdružení. Za rok budou komunální volby a občané, kteří by chtěli nově kandidovat budou ve velké nevýhodě, protože v místním tisku budou občané "masírováni" vládnoucí garniturou, aniž by jim kdokoliv mohl klást odpor. Zkušenosti z voleb v naší obci z r.2006 a 2010 to jen dosvědčují. 
Nebo se mýlím?

Oldřich Kužílek

  • 13. 12. 2013

Účelem novely tiskového zákona (305/2013) je zejména zaručit objektivnost a vyváženost poskytovaných informací. Máte pravdu v tom, že výslovné právo přispívat do periodik občané nemají. 

Novelizace přinesla dvě povinnosti: první je obecná (zajistit objektivitu a vyváženost), týká se "všech" (tedy případně i občanů), ale není snadno vymahatelná a zákon neobsahuje prosazovací mechanismus (jde o lex imperfecta - nedokonalou normu). 
Pouze druhá povinnost - zajistit přiměřený prostor členu zastupitelstva, je "lex perfecta", tedy norma je vybavena též prosaditelností. 

Zákonodárce se spíše zaměřil na situace, kdy v periodickém tisku územního samosprávného celku byla do popředí podsouvána jenom jedna osoba. Novela má zaručit nestrannost a možnost přiměřeně přispívat i názory opozičních zastupitelů. 
Další novinkou je nástroj, pomocí kterého je možno nutit vydavatele k otištění „doplňující informace“. Tento nástroj může využít dotčený člen v případech, které stanoví tento zákon v ustanovení § 11a odst. 1. 
Konkrétné se jedná o: 
a) neuveřejní požadovaného sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli, 
b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následujícím vydání u periodického tisku územního samosprávného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán, nebo 
c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitelstva bude mít za to, že vydavatel mu neposkytl přiměřený prostor podle § 4a. 

V praxi lze předpokládat dvě typové situace: 
a) vydavatel se nechá přesvědčit již na základě první povinnosti a začne alespoň v nějaké míře připouštět (publikovat) i názory veřejnosti (dopisy čtenářů, citace z vystoupení občanů na zastupitelstvu apod.). 
b) vydavatel se "nenechá ovlivnit" zákonem a dál bude pokračovat v protiprávní praxi cenzury a zneužívání periodika k jednostranné propagaci. Pak je nutno přesvědčit některého zastupitele, aby požadoval své konkrétní právo a například svým jménem (či ve spojení s dalšími zastupiteli) požadoval otištění svých názorů, do kterých může zahrnout třeba názory občanů, citovat z jejich dopisů, vystoupení apod. Musí pomocí nástroje, který mu zákon dává, na vydavatele (obec) dostatečně silně tlačit a vyvolat hrozbu skutečného soudního sporu, který by obec prohrála. 
Samozřejmě to vždy závisí na místních podmínkách a nejlepší cestou je najít rozumnou, lidskou a též v něčem kompromisní dohodu. 
(zodpovězeno ve spolupráci se stážistou: Sandro Grof)

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy