Posudek pro řízení před ÚOHS

Ing. Karel Janeček

13. 2. 2015 | Počet zhlédnutí: 1487 | Počet komentářů: 3

Moje otázka se týká řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V rámci řízení byl ÚOHS ze strany zadavatele (společnost ve 100% vlastnictví státu) poskytnut k dispozici znalecký posudek, zpracovaný veřejnou vysokou školou. Otázka zní: Je v tomto případě ÚOHS povinnou osobou a je tedy možné žádat o poskytnutí daného posudku podle zákona č. 106/1999 Sb.? Nebo je třeba požádat zadavatele? Či je třeba zvolit jiný přístup? Karel Janeček, Brno

Martin Madej

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

13. 2. 2015

Ano, ÚOHS je povinným subjektem a posudek od něj můžete vyžadovat podle infozákona. Není rozhodné, že není autorem posudku, protože úřad je povinen poskytnout informace, které má (nebo by mít měl), nikoli jen ty, které sám vytvořil nebo upravil. Na druhou stranu, byl-li posudek zpracován veřejnou vysokou školou, která je rovněž povinným subjektem, je možné jej žádat i od ní - škola posudek musí poskytnout.

Zároveň ale lze předpokládat, že ÚOHS jako povinný subjekt bude řešit otázku, zda poskytnutý posudek není chráněnou informací, kterou nesmí či nemusí poskytnout. Pravděpodobně by se pak odkazoval na § 11 odst. 2 písm. c) InfZ nebo § 11 odst. 5 písm. b) InfZ a tvrdil, že posudek je chráněné autorské dílo Vysoké školy. Pak by bylo nutné řešit tuto druhotnou otázku. Podle mého názoru by nešlo o oprávněné odepření, znalecký posudek nesplňuje znaky autorského díla a ÚOHS resp. vysoká škola by ho měli poskytnout.

Ing. Karel Janeček

  • 27. 2. 2015
  • Brno
Dobrý den, děkuji mnohokrát za Vaše rady, využil jsem jich a položil zmíněný dotaz. ÚOHS mi odpověděl, že v principu toho schopen je, ale až za úhradu, neboť tento dokument elektronicky nemá, naskenovat by ho to stálo moc času a úsilí (neboť tvrdí, že 40xA4 by musel posílat spoustou emailů...) a tak mi nabízí pouze možnost zaplatit si papírové kopie, že mi je pošle. Je nějaká šance úřad přesvědčit, že když už chce zaplatit, aby mi vyčíslil cenu i za elektronické zaslání dokumentů, třeba právě formou emailových příloh? Děkuji mnohokrát. Karel Janeček, Brno ps. dal bych do přílohy i odpověď ÚOHS jako soubor, ale to zdá se není možné...

Kužílek

  • 10. 3. 2015
  • Praha 6
Právní postup: pokud jste žádal o elektronické poskytnutí, je povinný subjekt povinen vyhovět, "pokud je to možné". V případě ÚOHS je zřejmé, že to možné je, protože nepochybně je pro něj běžné skenovat dokumenty. Lze tedy trvat na poskytnutí elektronickou poštou, viz § 4 odst. (5) InfZ: "Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě." "Trvat na" znamená po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b) a uvést, že v rozporu se žádostí, která požadovala elektronické poskytnutí, a v rozporu s uvedeným § 5/1/b povinný subjekt informaci neposkytl, a namísto toho zaslal výzvu k úhradě nákladů za jiný typ poskytnutí. Odhadnout šance tohoto postupu nedovedu, byť myslím, že je správný. Ovšem cena za skenování bývá podle sazebníků v zásadě stejná nebo vyšší než kopírovaní na papír. Jediný rozdíl v oprávněně požadovaných nákladech tedy bude cena poštovného. Je otázka, zda není vhodnější uhradit papírové kopie a informaci tak relativně rychle získat.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy