Informace o práci policistů

Martin Marek

18. 1. 2016 | Počet zhlédnutí: 979 | Počet komentářů: 1

Mám dotaz, zda je povinnost Policie ČR a případně také Městské policie, poskytovat následující informace: Informace o konkrétním policistovi, a to od kdy je ve služebním poměru u Policie ČR, v jakých služebních hodnostech, na jakých služebních místech a působištích s uvedením doby od kdy do kdy. Dále zda bylo proti němu podány stížnosti, z jakého důvodu a s jakým výsledkem bylo skončeno šetření s uvedením spisových značek, zda proti němu bylo vedeno řízení o kázeňském přestupku a s jakým výsledkem, jaký služební příjem s uvedením všech složek mu byl vyplacen za roky 2014 a 2015. Jaké kázeňské odměny mu byly uděleny v uvedených letech, v jaké výši a z jakého důvodu.  Jde o dotaz, který kladně zodpovědělo Obvodní ředitelství policie Praha IV. Mě především zajímá, zda na výše uvedené informace o konkrétním policistovi je opravdu nárok, nebo to byla pouze vstřícnost nad rámec zákona ze strany konkrétního ředitelství PČR. Doplňkově by mě zajímalo, zda je možé o totéž žádat i Městské policie u městských policistů 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

19. 1. 2016

Všechny uváděné informace, které pojmově jsou osobními údaji, spadají (vyjma údajů o služebním příjmu) pod výluku z ochrany osobních údajů podle § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů:

(2) Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat,

f) pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení,…

Údaje o služebním příjmu spadají pod výluku z ochrany osobních údajů podle § 8b Infozákona, jelikož jde o údaje o příjemci veřejných prostředků.

Na všechny tyto informace tedy je právní nárok a mají být žadateli na žádost poskytnuty. Městská policie je běžný povinný subjekt a musí uvedené informace poskytovat, stejně jako státní policie.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy