Neposkytnutí informace, kterou ale dříve poskytli

LukasJ

4. 1. 2017 | Počet zhlédnutí: 1277 | Počet komentářů: 1

Rád bych se zeptal na případ, kdy žádám záznamy o provozu radničních automobilů - kolik km za rok najely, kolik šlo na jejich údržbu, opravy apod. Tyto informace město podle starých záznamů v roce 2012, 2013 i 2014 žadatelům běžně poskytlo obsáhlým výpisem jednotlivých jízd, avšak nyní žádost zamítli s tím, že jejich nový software na správu vozového parku takový export dat nepodporuje a mohou sdělit jen informace, že tento rok byla vynaložena částka XY Kč na údržbu a XY na pohonné hmoty. Pokud bych chtěl vědět konkrétní jízdy a kilometry, museli by prý takové informace složitě vyhledávat v knihách jízd, což by bylo ono "náročné vyhledávání" a požadovali by za to úhradu.

Může takhle město postupovat? Podle mě jejich systém musí export takových běžných informací umět, jinak je špatný.

Martin Madej

7. 1. 2017

Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytují povinné subjekty informace vztahující se k jejich působnosti. Mezi informace vztahující se k působnosti patří ty, které úřad nebo by mít měl. Mezi tyto patří jistě i záznamy o provozu radničních automobilů. Podle § 38 odst. 1 zákona o obcích "majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku." Jak může obec dohlížet na to, jestli je její majetek využíván účelně a hospodárně, není-li schopná zjistit, kolik km najelo které vozidlo, kolik peněz bylo vynaloženo na jeho opravu apod.? Jak zjistí, jestli některý radní nevyužívá auto pro soukromé účely? Tuto informaci musí rada obce vytvářet, aby dodržela svou povinnost zabezpečení hospodaření obce podle schváleného rozpočtu (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích).

Jako argument povinnému subjektu přitom nemůže sloužit to, že informační systém mu nedovoluje takovou informaci vygenerovat. Povinný subjekt má veškerou volnost nasmlouvat si poskytovatele software takovým způsobem, aby dostála svých zákonných povinností. Jak uvádí loňský komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím, neúměrná složitost nebo neuspořádanost vnitřního systému povinného subjektu nemůže jít k tíži žadatele. Jako žadatel po obci nepožadujete žádné nadstandardní informace, které by vyžadovaly mimořádně rozsáhlé vyhledání (§ 17 zákona). Je proto zcela legitimní, budete-li ve svém odvolání (do 15 dnů, ke krajskému úřadu, odvolání se zasílá jen obci) trvat na své žádosti s tím, že tuto informaci by zodpovědné vedení obce mělo mít. 

LukasJ

  • 12. 1. 2017

Martine, děkuji Vám, přesně tohle jsem si myslel. Mohu ještě poprosit o upřesnění toho loňského komentáře k Infozákonu, který konkrétně myslíte? Rád bych si to podrobněji přečetl a pak tím argumentoval.

Díky, Lukáš

JL

  • 19. 1. 2017
  • Praha

argumentujte tím, že nedostatky v evidenci povinného subjektu nemohou být uváděny k tíži žadatele

proti stanovené úhradě samozřejmě podejte stížnost - patrně budou mít problémy i s řádným odůvodněním úhrady, tak aby byla věcně přezkoumatelná nadřízeným orgánem

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy