Poradní orgány rady a zastupitelstva obce/kraje a jejich informace

SV

3. 5. 2019 | Počet zhlédnutí: 412 | Počet komentářů: 1

Jsou dle vašeho názoru komise rady a výbory zastupitelstva obce/kraje také povinnými subjekty podle InfZ? Obecně se zákon vztahuje na orgány ÚSC, mezi které výbory a komise patří jen v případě výkonu přenesené působnosti. Zatím se mi nepodařilo najít relevantní judikaturu, ale v praxi se setkávám spíše s přístupem, že se informace o činnosti komisí a výborů poskytují, příp. rozhodnutím odmítají ze zákonných (vetšinou :) ) důvodů.

Další část dotazu směřuje k podkladovým materiálům pro jednání komisí a výborů. Tyto materiály často vytváří úřad a poskytuje je komisím a výborům. Tyto materiály tedy z převážné části nevznikají činností komisí/výborů, ale úřadu, tedy jednoznačně povinného subjektu podle InfZ.  Dle mého názoru pak i v případě, že bychom na komisi či výbor hleděli jako na orgán, který není povinným subjekem podle InfZ, je nezbytné tyto materiály obecně poskytovat, příp. vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti (např. nová informace, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu apod.). Jakým způsobem se na to díváte vy?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

11. 6. 2019

Komise rady a výbory zastupitelstva obce/kraje nejsou povinnými subjekty podle InfZ (což však nijak nesouvisí s poskytováním „jejich“ informací, srov. dále). Nejde o orgány samosprávného celku. Tyto „podorgány“ jsou poradními, iniciačními a kontrolními orgány rady a zastupitelstva. Pouze rada a zastupitelstvo, spolu s úřadem, případně obecní policií jsou jedinými skutečnými orgány samosprávy (výjimku tvoří komise v přenesené působnosti, např. přestupková). Dále lze říci, že i když dle Infozákona jsou povinnými subjekty vedle obce i tyto její orgány, fakticky žádosti vždy vyřizuje úřad. Není tím však vyloučeno, že by některou specifickou žádost vyřídil přímo některý orgán, například obecní policie jistě může vyřizovat své žádosti.

Tato otázka však nemá žádný vztah k tomu, zda se informace z činnosti těchto poradních „podorgánů“ poskytují. Samozřejmě, že se poskytují! Jde o informace, vztahující se k působnosti obce/kraje (srov. § 2 odst. 1 InfZ). Otázkou vždy je pouze to, zda nejde z části o chráněné informace, jako jsou například osobní údaje.

Tím je zodpovězena a druhá část otázky, která ale vznikla pouze nesprávným pochopením konceptu povinných subjektů.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy