finanční výbor

Jakub Borek

11. 2. 2019 | Počet zhlédnutí: 816 | Počet komentářů: 1

Může finanční výbor obce požadovat platové výměry zaměstnanců obce (účetní a matrikářky) nebo mu stačí jen předložit tabulku s ohodnocením?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

6. 3. 2019

Není jasné, co je „tabulka s ohodnocením“.

Podle mého názoru má finanční výbor oprávnění vyžádat si od obecního úřadu platové výměry zaměstnanců obce, a to pro účel, který mu je uložen zákonem: „provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce“. Pod tento účel spadá např. též kontrola hospodárnosti nakládání s finančními prostředky obce. To nelze kontrolovat bez znalosti konkrétních výdajů včetně personálních.

Členové výboru však s těmito získanými údaji pak musejí nakládat důvěrně a nemohou je jakkoli zveřejnit či poskytnout nečlenům výboru, pokud tito nejsou členy zastupitelstva. Člen zastupitelstva má totiž podle § 82 zákona o obcích právo na přístup i k informacím, které se vztahují k pravomocem starosty obce podle § 103 odst. 4 zákona o obcích a k úkolům tajemníka obecního úřadu např. v personální oblasti podle § 110 zákona o obcích (citováno dle Stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č.  1/2016). 

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy