odmítnutí - termín

9. 4. 2016 | Počet zhlédnutí: 933 | Počet komentářů: 1

Dobrý den,

9.3.2016 jsem se obrátila (krom jiného) na obecní úřad s žádostí o poskytnutí kopie jednoho jediného platebního dokladu. Dne 7.4.16 mi bylo sděleno, že povinný subjekt za tuto informaci požaduje úhradu 255,- Kč, která byla odůvodněna listováním ve starém,již  nepoužívaném programu, jeho zpětnou instalací a následném zpracování mých požadavků.

S požadavkem na poskytnutí kopie stejného platebního dokladu se dne 3.2.16 obrátil jiný občan. Dne 29.2.16 mu byl sdělen požadavek na úhradu nákladů v ceně 365,- Kč, které byly zdůvodněny prolistováním 4 ks šanonů z roku 2014,kdy 1 šanon obsahuje cca 200 stran textu a zpracování jeho požadavků.

Požadavky povinného subjektu se liší jak ve výšce ceny úhrady (za stejnou věc), tak v objasnění na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena (§17 odst.3).

Z citovaného ustanovení  vyplývá. že výše úhrady musí být žadateli oznámena před poskytnutím informace. Zákon 106 rovněž uvádí, že informace musí být poskytnuta v zákonné lhůtě 15 dnů od podání žádosti.

V postupu povinného subjektu vidím rozpory se zákonem 106/1999 Sb., a prosím o sdělení,zda skutečně se o rozpor jedná a jakým způsobem se mohu bránit. Konkrétně -

1) sdělení o požadavku úhrady mi bylo sděleno po uplynutí zákonné lhůty

2) zdůvodnění požadované úhrady bylo ve věci stejného požadavku vyčísleno povinným subjektem  zcela odlišným způsobem (hledání v zastaralém programu - elektronická forma vs. prohledání 4 ks šanonů z roku 2014 - fyzická forma).

3) Rozdíl mezi stanovením ceny úhrady za poskytnutí stejné informace činí 110,- Kč a tedy výše úhrady nemohla být stanovena na základě stejného zdůvodnění její výšky.

Děkuji za odpověď

Sára Klačko

9. 4. 2016

Postup úřadu je zcela nesprávný.

Úřad nespnil lhůtu pro vyřízení žádosti. Pokud povinný subjekt hodlá  požadovat úhradu nákladů, je povinen vám to písemně oznámit včetně výše úhrady a zdůvodnění ještě před poskytnutím informace. Neoznámí-li vám tyto skutečnosti ve lhůtě pro poskytnutí informace (tedy 15 dnů), ztrácí nárok na úhradu nákladů, a to včetně materiálových. Situaci je proto nutné vyhodnotit tak, že je úřad nečinný.

Nad to ještě doplňujeme, že postup úřadu je nezákonný i v dalších ohledech.

Pokud úřad už v minulosti poskytl Vámi požadované informace jinému žadateli (z dotazu není zřejmé, jestli předchozí žadatel uhradil náklady a informaci od úřadu dostal), měl lhůtu 15 dní pro jejich zveřejnění na webu. Tato povinnost plyne z § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 ("InfZ") a má sloužit k tomu, aby žadatel nemusel o již vyžádané informace žádat znovu (a povinný subjekt je nemusel znovu poskytovat). To je jedna rovina problému, druhá je ta, že pokud úřad stejnou informaci poskytl tzn. i vyhledal (navíc před krátkou dobou), nemůže si účtovat náklady na vyhledání informace znovu. Povinný subjekt může požadovat úhradu jen takových nákladů, které mu reálně vzniknou! V tomto případě však s informací pracoval, ví, kde ji našel a hlavně ji má přímo v měsíc starém spise.

Co se týče situace, kdy úřad totožnou informaci neposkytoval, jelikož žadatel náklady neuhradil, měl by úřad v obecné rovině požadovat stejnou výši úhrady jako v předchozím případě. To plyne už ze základních zásad činnosti správních orgánů, [Správní orgán dbá (...) na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly (§ 2 odst. 4 správního řádu)] jakož i z pravidla, podle něhož může úřad požadovat úhradu jen reálných nákladů. Lze si představit, že se skutečně dokument z nějakého důvodu stane obtížněji vyhledatelný, a proto by bylo oprávněné požadovat za jeho vyhledání vyšší úhradu, v tomto případě a za takto krátkou dobu se to zdá však dost nepravděpodobné, jde spíše o nezákonné a účelové jednání povinného subjektu, který se snaží žadatele odradit.

Závěr: Od okamžiku, kdy uběhla lhůta 15 dní pro vyřízení žádosti, máte 30 dní k podání stížnosti podle § 16a InfZ, jelikož úřad už nemá právo od Vás úhradu nákladů požadovat a zároveň žádost nevyřídil tzn. že je nečinný. Ve stížnosti můžete popsat i další nezákonný postup úřadu, tedy způsob, kterým vyčíslil výši úhrady, není to však nezbytně nutné.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy