informace z živnostenského rejstříku

p.pohunek

2. 2. 2015 | Počet zhlédnutí: 1831 | Počet komentářů: 1

Požádal jsem povinného (obec s rozšířenou působností) poskytnout z evidence živnostenského úřadu obchodní názvy všech podnikajících subjektů na území obce, dále poskytnout IČ a IČP a dále předmět podnikání (živnosti) - povinný odmítl, že informace neexistuje a že na předmětné požadované informace se dle § 2 odst. 3 InfZ nevztahuje Infozákon, dále povinný odkazuje na z.č. 455/1991 Sb. § 60 odst. 4 -6. Je nárok na výše požadované v režimu InfZ? 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

Martin Madej

4. 2. 2015

Živnostenský zákon nepředstavuje komplexní úpravu práva na informace, a tudíž není zvláštním zákonem podle § 2 odst. 3 InfZ. Pouze se proto přednostně použijí ta jeho ustanovení, která se odchylují od InfZ.

Živnostenský zákon (z.č. 455/1991 Sb.) v § 60 odst. 4 -6 upravuje pouze právo nahlížet. Tímto právem není vyčerpáno právo na přístup k informacím podle Infozákona.

Vtip dotazu spočívá v tom, že živnostenský rejstřík, zveřejněný na internetu (http://www.rzp.cz/) neumožňuje vyhledání informací tak, jak je požadujete, tedy všech subjektů podle území obce. Při takovém dotazu vyžaduje další upřesnění hledaných subjektů.

Požadovaná informace tedy není zveřejněnou informací, u které by bylo možné vyřídit žádost odkázáním na ni (§ 6 InfZ). 

Obchodní název, IČ, IČP a předmět podnikání spadají do veřejné části živnostenského rejstříku v souladu § 60 odst. 2 živnostenského zákona (zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) ve spojení s § 60 odst. 3 živnostenského zákona. Jsou tedy veřejně přístupné.

Zároveň je jasné, že je živnostenský úřad má k disposici v takové podobě, která je umožňuje snadno vyhledat podle vašeho dotazu a shromáždit pomocí jednoduchých úkonů ve vyhledávací databázi. Proto jde o existující informaci, vztahující se k působnosti povinného subjektu.

Povinný subjekt by tedy měl informace (v rejstříku) dohledat. Pořízení elektronického výpisu z části rejstříku nemůže být spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním, takže  nelze žádat o úhradu těchto nákladů.

Pokud povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti a nehodlá informace poskytnout,je třeba podat odvolání proti rozhodnutí.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy