Odmítnutí dosud dostupných informaci

Stanislav

18. 2. 2022 | Počet zhlédnutí: 360 | Počet komentářů: 1

Dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem, zda je správný postup Úřadu vlády ČR, který mi na moji žádost (viz níže) neposkytl požadovaný materiál, který byl projednán na schůzi vlády a odkázal mne na předkladatele materiálu (viz odpověď v příloze). Materiály z jednání vlády mi za vlády premiera Babiše poskytoval Úřad vlády ČR bez jakýchkoli komplikací a to průběžně. Nejsem si vědom, že by mezitím došlo k nějaké legislativní změně, proto mě změna přístupu Úřadu vlády ČR nemile překvapila.

Jak si mám tuto změnu vysvětlit ?

___________________________________________________________________________________

 

Od: XXXXXXXXXXX Odesláno: Thursday, February 10, 2022 9:52 AM Komu: Posta <posta@vlada.cz> Předmět: Zadost o poskytnuti informace

Dobrý den,

dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí o poskytnutí následujících materiálů, které včera projednala vláda ČR:

  1. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 Zabezpečení provozu aplikací PBL, RDPHM a systému SEED-NDEA čj. 1521/21 Předkládá: ministr financí
  2. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (68) čj. 103/22 Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
  3. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Zabezpečení technické podpory Oracle a související služby čj. 111/22 Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

S díky a s pozdravem

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

19. 2. 2022

Odpověď Úřadu vlády je jednak absurdní, jednak protiprávní. Vaše zaslaná žádost splňuje náležitosti řádně podané žádosti o informace podle Infozákona. Namísto řádného vyřízení žádosti úřad vlády zaslal jakousi nesmyslnou neformální konverzaci.

Proti jeho postupu je vhodné nyní podat odvolání, v němž lze uvést například tyto argumenty:

1) podal jsem žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístup k informacím (Infozákon) … (upřesnit podání)

2) povinný subjekt, jímž je Úřad vlády, měl dle tohoto zákona možnost pouze buď žádosti vyhovět, anebo ji (částečně) odmítnout tím, že vydá rozhodnutí o odmítnutí, které náležitě odůvodní.

3) Povinný subjekt však namísto řádného postupu zaslal jakousi neformální komunikaci, dokonce bez uvedení data (!), která může působit i jako posměšné pohrdání žadatelem, nicméně spíše asi jde o nedorozumění nebo projev neznalosti.

4) Tuto odpověď však i přes absenci formálních znaků lze materiálně hodnotit jako vydané rozhodnutí ve správním řízení o odmítnutí žádosti, neboť povinný subjekt v něm celkem jasně jednak vyjádřil svou vůli mi požadované informace neposkytnout, jednak uvedl jakési odůvodnění, byť zcela mimo důvody, které připouští Infozákon.

5) Proti tomuto rozhodnutí podávám tímto odvolání. Z vydaného rozhodnutí především nevyplývá žádný relevantní důvod, proč mi bylo poskytnutí informací odmítnuto. Okolnost, že nějaký jiný povinný subjekt je předkladatelem požadované informace, nemá žádný vliv na otázku, zda je dožádaný povinný subjekt – Úřad vlády – povinen informace, které se vztahují k jeho působnosti a které tím pádem má k disposici, poskytnout žadateli. Stejně tak sdělení, že „obsah těchto dokumentů není veřejnosti volně dostupný“ neodpovídá žádnému důvodu pro odmítnutí žádosti, které připouští Infozákon. Rozhodnutí je tedy nezákonné.

6) Z důvodu procesní opatrnosti, kdy kvůli indolenci povinného subjektu při vydání rozhodnutí o odmítnutí mé žádosti není zcela jasné, zda jde jen o neoprávněné či neodůvodněné odmítnutí žádosti, anebo o nečinnost při vyřízení žádosti, podávám toto podání zároveň jako stížnost proti nečinnosti.

-------

Toto odvolání/stížnost bude nejlepší podat po uplynutí 15 dnů od doručení vaší žádosti, a zároveň nejpozději do 15 dnů od doručení odpovědi z Úřadu vlády.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy