Chybějící podpis na odvolání

Aleš Dohnal

28. 12. 2016 | Počet zhlédnutí: 2031 | Počet komentářů: 3

Tuto žádost o inforamci, respektive žádosti, jsem již na Vašem webu řešil (http://https://goo.gl/49YMao a http://https://goo.gl/IZp1SK). Řídil jsem se Vašimi radami, podal jsem již druhé odvolání, ale jako odpověď mi od nadřízeného orgánu - krajského úřadu - mi tentokrát přišlo pouhé sdělení. Odvolání jsem podal včas (nejprve e-mailem bez zaručeného el. podpisu), které jsem ale v pětidenní lhůtě potvrdil na podatelně. Nicméně podle krajského úřadu i tato odvolání měla stejný nedostatek jako ta elektronická - chyběl jim podpis. Cituji ze sdělení krajského úřadu “Magistrát města zcela legitimně předpokládal, že bude elektronické podání pana Aleše Dohnal bez uznávaného elektronického podpisu v souladu s ustanovením par. 37 odst. 4 správního řádu do 5 dnů potvrzeno a doplněno předpesaným způsobem. Této povinnosti vyplývající ze správního řádu si byl vědom i pisatel, když poslední den pro možnost potvrzení svého podání podal osobně na podatelnu magistrátu písemné odvolání, ovšem opět bez vlastnoručního podpisu. (....) Jak již bylo uvedené výše, nenastala tak v daném případě situace, že by zmíněné písemnnosti byly způsobilé vyvolat řádné odvolací řízení před odvolacím orgánem.” Magistrátu a ani kraji nevěřím, podání jsem si nechal potvrdit na podatelně, mám kopie i s razítkem podatelny magistrátu. Obě kopie jsou samozřejmě podepsané a pamatuji si, že jsem podepisoval i originály. S odborem hlavního architekta, který o informace žádám, jsem dlouhodobě takzvane “na kordy” a zejména zvukový záznam veřejného projednání je pro zmíněný odbor velmi citlivá věc. “Vyrobit” podání bez podpisu je pro zaměstnance magistrátu záležitost pár vteřin, moje odvolání měli i v elektronické podobě. Stačilo vytisknout jediný soubor. Navíc k čemu mi bylo mít podání potvrzené podatelnou?

Jak mám dále postupovat? V příloze zasílám sdělení krajského úřadu (argumentace je zcela shodná u obou podání). Jinou písemnost jsem neobrdžel, magistrát mě například nevyzval k doplnění podání o podpis.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

28. 12. 2016

Především nutno říci, že podvod a falšování listiny, které naznačujete, se nezdají být moc pravděpodobné, byť se nedají vyloučit. Pokud však opravdu trváte na tom, že jste podal listinu s vlastnoručním podpisem, domnívám se, že jsou zde dvě cesty, uplatnitelné zároveň.

Jedna spočívá v tom, že potvrzením na podatelně se potvrzuje předání listiny stejného obsahu, tzn. včetně podpisu. Magistrát tak odpovídá za správnost potvrzených údajů a nemůže v řízení postupovat v rozporu s tím, co potvrdil. To lze podpořit navíc tím, že podle obecných zásad správního řízení „Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.“ (§ 4 odst. 2 SpŘ). Pokud tedy úřad potvrdil převzetí odvolání, a neupozornil odvolatele na nutnost vlastnoručního podpisu, pak nesplnil svou povinnost.

Druhá cesta spočívá v tom, že důkaz o tom, zda jste odvolání podal na podatelnu s podpisem, lze jistě celkem snadno opatřit zjištěním, zda listina, na které bylo podáno, je na stejném typu papíru a vytištěna stejnou tiskárnou (inkoust, barva, typ písma) jako podatelnou potvrzené podání. Není pravděpodobné, že by při případném falšování listiny (novém vytištění bez podpisu) mohl pachatel zvolit stejný typ papíru a vytisknout text zcela stejným typem tiskárny, inkoustu, barvy a typu písma.

Provedení tohoto důkazu však také může prokázat, že jde o totožný papír, tiskárnu, inkoust atd., což by znamenalo, že jste vlastnoruční podpis opravdu opomenul připojit. Pak by i případné obvinění z falšování listiny mohlo být křivým obviněním s rizikem následků.

Pro oba případy by bylo vhodné podat žádost o opatření proti nečinnosti krajského úřadu při vyřízení odvolání k Ministerstvu vnitra, aby uložilo Krajskému úřadu vyřídit podané odvolání s ohledem na to, že přijetím na podatelně a potvrzením je doloženo, že odvolání bylo podáno včetně podpisu, neboť tak bylo potvrzeno na kopii, případně k provedení důkazu, zda z typu papíru, inkoustu, barvy tisku, typu písma atd. lze prokázat, že jde o listinu předloženou odvolatelem, anebo došlo k záměně listin.

JL

  • 19. 1. 2017
  • Praha

můžete dojít nahlédnout do spisu co k tomu vlastně mají či nemají

 

jinak nejjednodušší je asi mít samostatně elektronický podpis, kterým email podepíšete (není potřeba datová schránka)

David

  • 30. 1. 2018
  • Teplice

Vážený pane inženýre,

mám to tedy chápat tak, že pokud je na podání absence podpisu (nikoliv pouze na jedné z kopií), pracovník podatelny má na tuto skutečnost upozornit? Podle vyjádření jednoho úřadu není pracovník podatelny oprávněnou úřední osobou dle §15, a proto mu nepřísluší podání jakkoliv hodnotit. Tzn., není oprávněn upozornit ani na absenci tak základní a zásadní náležitosti podání.

A pokud ještě mohu mít dotaz, jak poznám pracovníka podatelny, pokud nesedí v místnosti označené jako podatelna - pouze tím, že podání přijal?

Děkuji za případnou reakci.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy