Obstrukce Celní správy při dotazu dle zákona

Karel Svetnicka

19. 3. 2015 | Počet zhlédnutí: 1233 | Počet komentářů: 1

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím jsem podal na Celní správu dotaz k platům některých vedoucích funkcionářů. Tiskový mluvčí Barták mi ve lhůtě odpověděl, že obdobný dotaz podal již nedávno jiný dotazovatel a protože jeho zveřejnění bylo podmíněno náročným vyhledáváním, bylo zpoplatněno částkou 3.000 Kč. Pokud prý předchozí tazatel zaplatí, poskytnou mi odpověď zdarma (dotazoval jsem se prostřednictvím datové schránky). Pokud prý nezaplatí, musím částku uhradit já... Domnívám se, že když již informace mají vyhledané a ucelené, nemohou si tuto částku účtovat, neboť v souvislosti s mým dotazem jim přece žádné náklady nevznikly. Podotýkám, že dle mých informací již dříve obdobný dotaz, avšak v užším rozsahu, položil i jeden žurnalista (pan Blažek z Hospodářských novin), kterému dle jeho tvrzení byl poskytnut zdarma, ačkoliv Celní správa vyhlašuje, že byl zpoplatněn. Děkuji za názor. K. Světnička

Ondřej Dolenský

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

19. 3. 2015

Základní informace ohledně úhrady nákladů naleznete zde. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádné rozsáhlé vyhledání informací (§ 17 odst. 1 InfZ). Záleží tedy na povinném subjektu, zda bude úhradu za poskytnutí informací požadovat. Je bohužel pravda, že některé povinné subjekty tuto možnost využívají, aby odradily žadatele o informace. 

Povinný subjekt musí ve lhůtě pro vyřízení žádosti sdělit žadateli, že bude požadovat za poskytnutí informace úhradu. Pokud nesplní uvedenou oznamovací povinnost, ztrácí nárok na úhradu nákladů.

Ve Vašem případě se snaží povinný subjekt si ponechat zadní vrátka, ale takový postup není možný. Ve lhůtě Vám měl sdělit částku, kterou bude požadovat. Sdělení ve smyslu "počkejte si na výsledek předchozí žádosti" vypovídá o tom, že částku nesdělil, a proto ztrácí nárok na úhradu nákladů. Na vyřízení Vaší žádosti má povinný subjekt 15 dní, lhůtu může ze závažných důvodů (jsou uvedeny v § 14 odst. 7 InfZ) prodloužit, ale z Vašeho popisu situace nevyplývá, že by tak učinil. Aby mohl prodloužit lhůtu, musel by Vás o prodloužení lhůty i o jeho důvodech prokazatelně informovat.

Máte tedy dvě možnosti, jak můžete dále postupovat:

1.   Odpověď povinného subjektu posoudíte jako rozhodnutí v materiálním smyslu. V tom případě posoudíte odpověď povinného subjektu jako rozhodnutí, kterým byla odmítnuta Vaše žádost. Pokud zvolíte tento postup, tak můžete podat odvolání ve lhůtě 3 měsíců (neboť "rozhodnutí" povinného subjektu neobsahovalo poučení).

2.   Ve lhůtě 15 dní Vám nebyla poskytnuta informace, a proto lze postupovat podle § 16a InfZ a podat stížnost na postup při vyřizovaní žádosti o informace. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt následně musí do 7 dnů ode dne podání stížnosti předat spis nadřízenému orgánu, který o ní do 15 dnů rozhodne.

Lze doporučit podat jedno podání - stížnost, ale uvést v něm, že kvůli nejasné situaci ohledně povahy sdělení povinného subjektu podáváte podání z důvodu procesní opatrnosti zároveň jako odvolání podle § 15 InfZ.

Nicméně s Vámi souhlasím, že pokud již informace mají vyhledané, ucelené a případně anonymizované, měli by Vám je bez dalšího poskytnout. Jak jsem již uvedl výše, některé povinné subjekty využívají možnost požadovat úhradu k obstrukcím.

Podobného případu, jako je ten Váš, se týká článek studenta Právnické fakulty UK v Praze. Článek se zabývá opakovaným požadavkem k uhrazení nákladů za anonymizaci rozhodnutí. Uvedený článek naleznete zde.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy