Neposkytnutí informace v plném rozsahu + odlišné odpovědi na shodné žádosti

Antonín Moštěk

10. 3. 2018 | Počet zhlédnutí: 655 | Počet komentářů: 1

Rád bych se zeptal, jak postupovat v případě, že na žádost o poskytnutí zápisu z rady města nedojde v plném rozsahu. Jinak řečeno nejedná se o úplný zápis.

Dále bych se rád zeptal, jak řešit situaci, kdy na stejný dotaz výše uvedený dvou občanů odpoví jinak.

Daniel Burda

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

11. 3. 2018

Zápis rady města lze při poskytnutí podle Infozákona omezit tak, že se anonymizují (začerní či jinak znečitelní) části, které podléhají ochraně (např. osobní údaje). Takové omezení je nutno doprovodit rozhodnutím o odmítnutí části žádosti. Pokud vám nebylo doručeno, je třeba podat na postup povinného subjektu stížnost podle §  16a odst. 1 písm. c) InfoZákona. Podle tohoto ustanovení může stížnost podat ten, komu byla informace poskytnuta jen částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (ve kterém by povinný subjekt specifikoval zákonné důvody odmítnutí).

Pokud by žadatelem byl člen zastupitelstva, vůči němu by se toto znečitelnění neprovedlo – obdržel by dokument v plné podobě. Jemu totiž svědčí v kombinaci se zákonem o obcích (či Praze) právo na plný obsah zápisu rady. To je jeden z možných výkladů, proč jiný žadatel dostal informaci v plnějším rozsahu. Dalším důvodem by mohlo být, že část chráněných osobních údajů se týká přímo jeho.

Protože jste neupřesnil, v čem je rozdíl poskytnutých informací, ani v čem došlo k omezení celého zápisu, nemůžeme věc podrobněji posoudit.

Pokud jde o odlišné vyřízení shodných žádostí vůči srovnatelným žadatelům, tak takový postup samozřejmě není možný, neboť omezení práva na informace se zásadně týká kvality poskytovaných informací (např. osobní údaje, které je nutno anonymizovat) a nikoliv "kvality" žadatele. Není zde tudíž kritérium, které by žadatele nějak rozdělovalo v tom smyslu, že jednomu lze poskytnout informací více, druhému méně. Obecně má každý stejné právo na informace.

Pokud nejste se způsobem vyřízení své žádosti spokojen, můžete podle situace podat stížnost či odvolání (viz výše) - argumentovat můžete i tím, že někomu bylo poskytnuto víc informací (kompletní informace). Takový argument může být relevantní (záleží ale na okolnostech).

Připomínáme také povinnost, kterou povinnému subjektu ukládá § 5 odst. 3 InfoZákona, a sice povinnost zveřejnit informaci, kterou poskytl na základě žádosti o informace, na webových stránkách (resp. "způsobem umožňujícím dálkový přístup") do 15  dnů od poskytnutí této informace.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy