Žádala jsem informaci na základě čeho KONKRÉTNĚ byla stanovena předpokládaná hodnota...

VeSa

8. 10. 2013 | Počet zhlédnutí: 1063 | Počet komentářů: 1

Žádala jsem informaci na základě čeho KONKRÉTNĚ byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky - tu je zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách povinen stanovit (na základě průzkumu trhu, na základě obdobných zakázek apod.). 

Zákon zadavateli neukládá, zda a jakým způsobem má být tato informace uchována či zaznamenána, na druhou stranu musí být výběrové řízení a jeho jednotlivé úkony přezkoumatelné. 

Povinný mi odpověděl, že tato hodnota byla stanovena na základě obdobných veřejných zakázek. 
V odvolání jsem chtěla vědět, na základě JAKÝCH KONKRÉTNÍCH veřejných zakázek. 
V následujícím rozhodnutí mi povinný tuto informace odmítl poskytnout s tím, že ani po opětovném zkoumání nebylo zjištěno, že by touto informací disponoval. 

Je tato informace informací dle zákona č. 106? Mám trvat na jejím poskytnutí, i když zákon ji explicitně nevyžaduje pořídit/uchovat? Mohu požadovat informaci, kterou je pro účel žádosti nejdříve nutné zaznamenat i když ji povinný de facto musí mít v "nehmotné" podobě...?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

30. 10. 2013

Povinný subjekt podle všeho postupoval řádně podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. To znamená, že žádost neodmítl, ale poskytl Vám takzvanou negativní informaci. 
Spornou otázkou je jestli povinný subjekt sdělení o tom, že požadovanou informaci nedisponuje odůvodnil přezkoumatelným způsobem. To znamená, zda povinný subjekt důvěryhodně popsal, jak ověřil, že informací nedisponuje, například, že prošel spisy k dané zakázce a dotázal se vyřizujícího pracovníka. 
V případě že ne, a zároveň máte důvod (a tedy i možnost to nějak doložit) domnívat se, že taková informace o jiných srovnatelných zakázkách existovala, budete moci podat správní žalobu. Takový postup lze ale doporučit opravdu jen v případě, kdy jste důvodně přesvědčena, že právě v tom tkví jádro problému a že taková informace existuje. Z popisu případu to tak nevypadá. 
(zodpovězeno ve spolupráci se stážistou: Sandro Grof)

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy