Ministerstvo odmítlo moji žádost o informace a na odvolání podle §16 InfZ ministr ani po dvou...

DrzyStezovatel

21. 10. 2014 | Počet zhlédnutí: 757 | Počet komentářů: 1

Ministerstvo odmítlo moji žádost o informace a na odvolání podle §16 InfZ ministr ani po dvou žádostech o opatření proti nečinnosti nereaguje. Otázka zní, jak přesně formulovat petit žaloby. Správní soud je vázán návrhem a podstatné tedy je přesné označení toho, komu by soud měl nařídit rozhodnout o odvolání.
 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

31. 10. 2014

Rozhodnout o odvolání, resp. v tomto případě o rozkladu, musí ministr.

Dotazujete se na petit žaloby, tedy na přesnou formulaci, jakého výroku soudu se žalobce domáhá.

Lze doporučit například takto:

Žalobce navrhuje a žádá o vydání tohoto rozsudku:

I. Žalovanému se ukládá povinnost bezodkladně vyřídit rozklad proti rozhodnutí Ministerstva o odmítnutí žádosti o informace, podaný dne XXXXX.

II. Žalovanému se ukládá uhradit náklady na soudní řízení žalobci.

Předpokládám, že jste rozklad (nazval jste ho asi "odvolání", což nevadí) doručil způsobem podle správního řádu a ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Rozklad nelze ministerstvu doručit prostým e-mailem.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy