Jak získat informace o BESIP u policisty

Petra

10. 12. 2020 | Počet zhlédnutí: 30 | Počet komentářů: 1

Dobrý den,

policista se vybodoval, ale proti rozhodnutí podal žalobu. Tuto u soudu prohrál a já nemohu od soudu ani příslušného magistrátu získatinformace k tomuto řízení s tím, že se jedná o soukromou záležitost fyzické osoby. Přestupce je ale prokazatelně policista a přestupek spáchal služebním vozidlem.

Jak se věci postupovat a bránit se proti rozhodnutí o zamítnutí vydání informace?

Děkuji. Lhotáková

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

29. 12. 2020

Dotaz je nesrozumitelný. Vhodné je uvést, jaké informace se požadovaly žádostí, co odpověděl povinný subjekt. Lze přiložit dokumenty. Co s tím má BESIP?

Je třeba podat k nadřízenému orgánu odvolání. V něm se uvede, že odůvodnění rozhodnutí povinného subjektu postrádá elementární logiku. Nejprve odkazuje na ustanovení Infozákona, podle kterého se tento nepoužije na případy, kdy je poskytování upraveno zvláštním zákonem, přičemž v takovém zvláštním zákonu jako podmínka užití tohoto ustanovení je, že upravuje zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

Následně odůvodnění uvádí § 102 odst. 1 zákona o silničním provozu, jakoby tento měl splnit výše uvedené podmínky a tudíž vyloučit uplatnění Infozákona. Ovšem toto ustanovení zcela zjevně neobsahuje nic o zákonem požadovaných podmínkách, konkrétně neuvádí nic o náležitostech a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

Pokud povinný subjekt měl na mysli, že žádost, předvídaná v § 102 odst. 1 zákona o silničním provozu, se vyřídí postupem podle správního řádu, nelze to vykládat jako splnění podmínek § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, a to zejména proto, že správní řád upravuje vyřízení žádostí či podání týkajících se věcného obsahu správního řízení, nikoli však poskytování informací o něm či z něj. Toto lze doložit dvěma argumenty:

1) judikatura i odborná literatura uvádí jako příklad zákona, který splňuje podmínky § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí. Ten zřetelně upravuje skutečně poskytování informací, nikoli postupy v řízeních v oblasti životního prostředí.

2) Judikatura správních soudů opakovaně a stabilně rozhoduje, že právu na informace ve smyslu Infozákona nijak nebrání skutečnost, že požadované informace jsou zároveň součástí správního řízení.

Dále je předběžnou otázkou, kterou ale nedovedu posoudit, zda vůbec jde o informace z registru řidičů. Z dotazu ani žádosti to neplyne jednoznačně. Není zjevné, zda se dotazujete na informace z registru řidičů, anebo odjinud.

Dále bude vhodné uvést, že v případě přestupku veřejného činitele, za něhož nutno pokládat i policistu, judikatura dovodila, že informace o nich se poskytují, protože veřejný zájem převažuje nad zájmem na ochraně soukromí, srov. rozsudek 2 As 196/2014-28.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy