jak postupovat po zrušení (opožděné) úhrady

JL

14. 11. 2015 | Počet zhlédnutí: 1881 | Počet komentářů: 2

Jak správně postupovat po zrušení (opožděné) úhrady? Povinný subjekt žádost následně odmítl (když mu nadřízený orgán požadovanou úhradu nepotvrdil). Nadřízený magistrát k tomu uvedl: "V napadeném rozhodnutí povinný subjekt nekonstatoval, že požadované informace neposkytne z důvodu, že by se jednalo o nové informace. Povinný subjekt své rozhodnutí odůvodnil mimořádně náročným vyhledáváním informací v rozsáhlé spisové dokumentaci, které není pouze mechanické."

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

15. 11. 2015

Popis situace není dostatečně jasný. Není jasné, jaký byl uváděný důvod posledního odmítnutí žádosti či její části, resp. pouze vysvítá z rozhodnutí nadřízeného orgánu, že by toto poslední odmítnutí mělo být odůvodněno "mimořádně náročným vyhledáváním informací v rozsáhlé spisové dokumentaci, které není pouze mechanické." Není dále jasné, jaké bylo následující rozhodnutí nadřízeného orgánu – předpokládáme, že zamítl odvolání. Pokud tedy dobře rozumíme, pak lze říci:

Jestliže si povinný subjekt vyžádal úhradu nákladů podle § 17 odst. 1 InfZ, žadatel podal stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) a nadřízený orgán povinnému subjektu přikázal zjednání nápravy podle § 16a odst. 7 písm. c), přičemž povinný subjekt pak rozhodl o odmítnutí žádosti podle § 15 InfZ, bylo nejlepším postupem podat klasicky odvolání k nadřízenému orgánu podle § 16 InfZ (lhůta 15 dnů).

To jste učinil. Nadřízený orgán pak toto odvolání zamítl. Uznal tedy jako důvod odmítnutí to, že by šlo o "mimořádně náročné vyhledávání informací v rozsáhlé spisové dokumentaci, které není pouze mechanické." Takový důvod odmítnutí žádosti však InfZ nezná. Správným postupem tedy je podat žalobu proti tomuto rozhodnutí nadřízeného orgánu.

K tomu, že po zrušení úhrady může povinný subjekt v dalším postupu rozhodnout o odmítnutí (části) žádosti: V částečně související věci už rozhodl NSS rozsudkem č.j. 5 As 76/2014 - 23, kde dovodil, že po neúspěchu se stížností proti výši úhrady výdajů podle § 16a odst. 1 písm. d) je nutné částku zaplatit, aby mohl povinný subjekt žádost odpovědně vyhodnotit a případně ji i odmítnout nebo odmítnout částečně (srov. právní větu rozhodnutí). Ve Vašem případě nadřízený orgán stížnosti vyhověl, dal povinnému subjektu pokyn k nápravě a ten postupoval připustitelným způsobem, když žádost následně odmítl. Pro Vás jako žadatele tím byla otázka úhrady nákladů vyřízena.

Problém však spočívá – alespoň pokud lze rozumět – až v následujícím postupu, kdy nadřízený orgán aproboval nezákonné rozhodnutí povinného subjektu, který odmítl žádost na základě odůvodnění, které InfZ nepřipouští.

 

JL

  • 16. 11. 2015
  • Praha

nadřízený orgán v předcházejícím postupoval podle §16a odst. 7 písm b) a požadovanou úhradu zrušil, resp. snížil jí na 0Kč, tedy předcházející stížnost byla v celém rozsahu úspěšná

domníval jsem se, že pak už má být informace bez dalšího poskytnuta obratem

uváděným důvodem pro následné odmítnutí je §14 odst.5 písm. c)  tedy údajně mimo působnost, ale fakticky, že by bylo nutné vyhledat (Mgr. Oldřich Kajzr - předseda Okresního soudu v Mělníku)

v druhém případě (magistrát) bez konkrétního ustanovení ve výroku - jen obecně podle §15 odst. 1

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy