Informace od o.p.s.

Jaroslav Arnold

5. 2. 2012 | Počet zhlédnutí: 1815 | Počet komentářů: 1

Soukromá univerzita o.p.s. (registrovaná ministerstvem školství) produkuje absolventy. Potřebuji v rámci přípravy na soudní jednání nahlédnout (pouze nahlédnout) do seznamu absolventů. Bylo mi to zamítnuto s poukazem, že to je interní záležitost. Upřímně řečeno, zajímá mne pouze jedna jediná osoba - buď ji najdu, nebo nenajdu. Kdo mne konkretně zajímá si nepřeji z pochopitelných důvodů o.p.s. sdělit. 

Existuje cesta jak mi to umožnit? Například zprostředkovaně přes ministerstvo školství? 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

3. 4. 2012

Neveřejná škola je též povinným subjektem dle InfZ, ale jen v omezeném rozsahu. Stanoví to 

§ 2 (2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. 

Škola rozhoduje o právu na vzdělání, a výsledek uplatnění tohoto práva - absolvování školy - je dle mého soudu tedy typicky informací, kterou škola musí poskytovat na žádost dle InfZ. 

Nevím, zda existuje povinnost poskytnout informace o absolventech i podle zákona o vysokých školách. 

Měl byste podat odvolání proti odmítnutí žádosti (pokud byla podána dle InfZ), anebo podat žádost znovu. 
Spor se však může rozvinout též okolo ochrany osobních údajů. Podle mého soudu však na informaci o absolutoriu (zejména s ohledem na oprávnění používat tituly) převažuje veřejný zájmem nad zájmem na ochraně soukromí.

Vysokoškolský zákon k tomuto tématu uvádí:

§ 47b

 Zveřejňování závěrečných prací

                (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. 

a dále:

§ 88

Matrika studentů

               (1) Vysoká škola vede matriku studentů. Matrika studentů slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům.

(...)

               (5) Vysoká škola sdělí tomu, kdo osvědčil právní zájem, příslušný údaj z matriky studentů.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy