Forma odpovědi na žádost o informace

Jiří Hemza

16. 1. 2017 | Počet zhlédnutí: 1601 | Počet komentářů: 1

Dobrý den, podal jsem žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím prostřednictvím elektronické podatelny městského úřadu. Především vzhledem k tomu, že žiji ve Švýcarsku, jsem v žádosti jasně uvedl, že žádám o zaslání požadovaných informací elektronicky na moji e-mailovou adresu, která je shodná s adresou, ze které byla žádost podána. Úřad se mi ovšem pokoušel odpověď doručovat poštou, což selhalo z důvodů mé nepřítomnosti v místě bydliště. Má úřad povinnost poskytnout informaci elektronicky, pokud to žadatel výslovně uvede ve své žádosti? Který § a odstavec zákona 106/1999 Sb. o této povinnosti pojednává. Děkuji

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

16. 1. 2017

Povinný subjekt je skutečně povinen poskytovat informace a doručovat je formou, jakou zvolí žadatel, a přednostně vždy elektronicky.

Stanoví to § 4a InfZ odst. 1, kde se uvádí:

Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, včetně k ní se vztahujících metadat, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinný subjekt není povinen měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci metadata, pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Dále se ve stejném odstavci uvádí:

Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne povinný subjekt informaci v elektronické podobě.

Správný postup ve vašem případě je podat stížnost pro nečinnost podle § 16a odst.1 písm. b), protože doručením na fyzickou adresu, na které se nezdržujete, a když jste uvedl jinou doručovací adresu, byl povinný subjekt vlastně nečinný. 

JL

  • 19. 1. 2017
  • Praha

úřad Vám mohl také jen poslat rozhodnutí o odmítnutí a to už doručuje podle správního řádu poštou

obecně by měl úřad poskytnuté informace zveřejnit (§5 InfZ odst. 3) tedy můžete se zkusit podívat i na web

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy