Neoprávněná výzva k úhradě nákladů

Ing. Petr Utěkal

10. 9. 2016 | Počet zhlédnutí: 1494 | Počet komentářů: 1

Požádali jsme KHS o poskytnutí informace - jejich vlastního vyjádření k návrhu opatření obecné povahy - vyhlášení Ochranného hlukového pásma letiště Vodochody.

KHS podmiňuje poskytnutí informace zaplacením správního poplatku - i když jsme žádali o elektronické zaslání již hotového dokumentu.

Je tento postup správný, nebo se jedná jen o obstrukce?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

10. 9. 2016

Jak plyne z přiložené Výzvy KHS, nepožádala vás o úhradu správního poplatku, ale o úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace podle § 17 Infozákona. Pokud povinný subjekt s poskytnutím informace má náklady, je oprávněný požadovat jejich úhradu, ovšem jen za určitých okolností, které v daném případě spíše nenastaly.

Jelikož jste požádali o poskytnutí v elektronické podobě, KHS požaduje neoprávněně úhradu za kopie. KHS byla povinna poskytnout infroamci elektronicky, s čímž nevznikají žádné náklady na kopie.

§ 4a odst. 1 InfZ: „Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace“

Dále nelze požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání za každý i minimální čas vyhledání („každou započatou hodinu práce“). Mimořádně rozsáhlé vyhledávání logicky začíná až od určitého času, závislého na velikosti a poměrech povinného subjektu. U povinného subjektu typu KHS lze hranici mimořádně rozsáhlého vyhledávání odhadnout na cca 1 hodinu. Teprve delší čas vyhledávání by pak snad bylo oprávněné zpoplatnit. Je zřejmé, že vyhledání požadovaného dokumentu nemůže při správně vedené spisové službě a evidenci trvat tak dlouho. Požadavek na úhradu za vyhledávání je tedy protizákonný.

Další postup:

Je třeba podat stížnost proti výši úhrady podle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ. Stížnost můžete podat do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě nákladů.

Výši úhrady napadněte na základě výše uvedených argumentů. Stížnost se podává u dožádaného povinného subjektu (KHS). Pokud jí nevyhoví (v tomto případě by měl snížit úhradu, dle okolností až na nulu), je povinen ji do 7 dnů předat nadřízenému orgánu. Ten by měl o stížnosti rozhodnout do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pokud informaci potřebujete ihned, je možné neoprávněně požadovanou úhradu zaplatit, informaci obdržet a následně výši úhrady napadnout občanskoprávní žalobou, požadující vrácení bezdůvodného obohacení. Lze odhadnout, že takový postup by měl vysokou šanci na úspěch.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy