autoremedura po odvolání proti odmítnutí žádosti

Alena

22. 7. 2015 | Počet zhlédnutí: 2889 | Počet komentářů: 1

Mám trochu zvláštní případ - Rozhodnutím o odmítnutí jsme občanovi odmítnuli poskytnout informaci. On se odvolal naším prostřednictvím ke KÚ. Prosím, jaký je Váš názor – odvolání předložit KÚ a ten případně  naše rozhodnutí zruší, nebo můžeme informaci poskytnout rovnou a v tom případě jak a čím zrušíme naše původní rozhodnutí? A pokud budeme poskytovat rovnou, máme termín 15 dnů od doručení odvolání?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

22. 7. 2015

V případě podaného odvolání se použije správní řád. Ten umožňuje tzv. “autoremeduru“, tzn. postup podle § 87 správního řádu:

§ 87

            Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

Můžete tedy vydat nové rozhodnutí, kterým zrušíte předchozí rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V rozhodnutí uvedete důvody, které vedly ke změně postoje – například to mohou být argumenty uvedení v odvolání.

Zároveň v takovém případě byste měli co nejdříve informaci poskytnout, lhůta pro poskytnutí sice formálně pojato začíná běžet znovu (15 dnů), ale s poskytnutím by se již nemělo otálet. Lhůta totiž neznamená „až za 15 dnů“, ale „nejdříve jak je možno, nejdéle však do 15 dnů“. Pokud tedy poskytnutí nic nebrání (např. technické otázky při vyhledání informace), je třeba poskytnout ji ihned jak je možno.

Pokud tedy budete tako postupovat, již nepředáváte odvolání a spis nadřízenému orgánu (viz § 88 odst. 1 SpŘ).

JL

  • 24. 7. 2015
  • Praha

ta lhůta pro předložení opravného prostředku nařízenému orgánu je jen "pořádková" a dokud není předloženo neběží ani lhůta pro rozhodnutí nadřízenému orgánu a nehrozí jakýkoli postih

poměrně často se také samotné poskytnutí bere jako "rozhodnutí", informační povinnost stále zůstává na prvoinstančním subjektu, který ji kdykoli může splnit (příp. opožděně vydat rozhodnutí o odmítnutí, odložení apod.)

při vydání zrušujícího rozhodnutí (i autoremedurou) by se asi měl uplatnit poslední nález ÚS sp.zn. 3930_14 ze dne 16.6.2015  

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy